Ymmärrettävää viestintää oikeuden­hoidosta

Blogit ja Kolumnit
12.12.2018 • Janne Laukkanen

Lakimiesliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle esitellään tässä verkkolehdessä ja Lakimiesuutiset-lehden printtinumerossa 8/2018.

Yksi kahdeksasta kärkitavoitteesta on oikeudenhoidon viestinnän kehittäminen.

Tavoitetta perustellaan sillä, että merkittävä osa lainsäädäntöön ja tuomioihin liittyvästä kritiikistä selittyy oikeuskysymysten riittämättömällä viestinnällä. Ymmärrettävyyden lisäämiselle on tarvetta. Sillä kuten Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmään kuuluva Petra Spring toteaa: on paljon sellaisia juridiikan alueita, joilla alan terminologia ja arkikieli eivät kohtaa.

Arki- ja ammattikielen kohtaamattomuudesta voi seurata vaatimuksia muuttaa lainsäädäntöä silloinkin, kun pykälät ja seuraamukset ovat kyllä kunnossa, mutta lainsäädäntö ja sen soveltaminen näyttäytyvät kansalaisille epäselviltä – jopa epäoikeudenmukaisilta.

Miksei sitten vain kirjoiteta ymmärrettävämpiä lakeja ja tuomioita? Vastaus ei ole aivan yksinkertainen.

Miksei sitten vain kirjoiteta ymmärrettävämpiä lakeja ja tuomioita? Vastaus ei ole aivan yksinkertainen. Oikeuskieli on tietyn ammattiryhmän erikoisalaa, aivan kuten lääketieteen kieli terveydenhuollon ammattilaisilla, muistuttaa haastattelussamme virkakielen asiantuntija Aino Phiel.

Meidän juristien on syytä kehittää kieltämme yleistajuisemmaksi. Realismia ei kuitenkaan ole, että juridiikan kieli ja siitä seuraavat oikeudelliset ratkaisut olisivat aina yhtä helppotajuisia kuin mukaansa­tempaavin dekkari.

Tämän kuilun ylittäminen edellyttää halua aktiiviseen viestintään. Juristeilta vaaditaan kykyä selittää monimutkaista lainsäädäntöä, vaikeita prosesseja ja hankalia päätöksiä.

Viestintähalukkuudessa on tapahtunutkin juridiikan alalla selvää kehitystä aivan parin viime vuoden aikana. Tämä näkyy niin viestintäosaamisen lisäämisenä eri organisaatioissa kuin vaikkapa juristien aiempaa selvästi aktiivisempana osallistumisena sosiaalisen median keskusteluihin.

Olennaisinta on juristien halu nähdä yhteiskunnallinen keskustelu osana työtään.

Todellinen avain oikeudenhoidon ymmärrettävyyden lisäämiseen ei asu kuitenkaan somessa tai viestinnän ammattilaisten rekrytoinneissa. Olennaisinta on juristien halu nähdä yhteiskunnallinen keskustelu osana työtään.