Yhtenäisenä Akava on vaikutusvaltainen

Blogit ja Kolumnit
22.09.2020 • Antero Rytkölä

Lakimiesliitto on vahva osa akavalaista yhteisöä. Sanaamme arvostetaan – ja siksi sitä myös käytimme esimerkiksi elokuun puheenjohtajavaalissa.

Akavan puheenjohtajaksi oli tarjolla kaksi hyvää, keskenään erilaista ehdokasta. Kahdesta hyvästä oli vaalissa valittava vain toinen. Lakimiesliiton hallitus pohti asiaa tarkoin ja odotti viimeisenkin vaalipaneelin annin ennen päätöksentekoa.

Sture Fjäder on hyvin kokenut toimija, jonka aikana Akava on kasvanut siihen liittyneiden liittojen jäsenmäärällä laskettuna. Fjäder on myös ansiokkaasti nostanut monia yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita keskusteluun. Toisaalta Akavan rooli työmarkkinatoiminnassa on muiden keskusjärjestöjen tavoin pienentynyt.

Lakimiesliitto päätyi vaalissa tukemaan vastaehdokasta, Maria Teikaria, joka toimii Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtajana. Lakimiesliiton hallitus antoi liittokokousedustajillemme suosituksen äänestää Teikaria.

Lakimiesliiton on syytä jäsenten edun nimissä edistää sitä, että maassa säilyy kolme keskusjärjestöä.

Lakimiesliiton on syytä jäsenten edun nimissä edistää sitä, että maassa säilyy kolme keskusjärjestöä. Akavan laajeneminen ei ole itseisarvo. Vain mahdollisimman yhtenäisessä Akavassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tehokkainta lakimiehille tärkeissä asioissa.

Tämä linjaus oli ratkaisevasti vaikuttamassa Lakimiesliiton kannanottoon puheenjohtajavaalissa. Sen lisäksi olemme huolestuneena seuranneet monien akavalaisten liittojen jäsenmäärän pienentymistä. Suunnanmuutos vaatii uudistumiskykyä myös keskusjärjestöltä.

Valinta ei ollut puoluepoliittinen, sillä puoluepolitiikalla ei Lakimiesliitossa ole sijaa.

Onnittelemme Sture Fjäderiä jatkokaudesta. Tulemme työskentelemään yhteistyössä juristien etujen ajamiseksi!

Puheenjohtaja-asetelma herätti keskustelua myös jäsenistömme parissa.

Puheenjohtaja-asetelma herätti keskustelua myös jäsenistömme parissa. Saimme kannanotostamme runsaasti myönteistä palautetta, mutta myös eriäviä näkemyksiä esitettiin. Kiitän muun muassa Daniel Sazonovia mielipidekirjoituksesta, joka on julkaistu painetussa lehdessä ja lakimiesuutiset.fissä.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, antero.rytkola@lakimiesliitto.fi