Vuonna 2020 keskiössä nuoret, jaksaminen ja identiteetti

Ensi vuonna liitto panostaa erityisesti nuorille ammattilaisille ajankohtaisiin teemoihin, lakimiesten työssä jaksamisen ja lakimiesidentiteetin vahvistamiseen.

– Painotukset perustuvat tutkittuun tietoon ja jäsenistön kuulemiseen, korostaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Nuorten sitouttaminen toimintaamme on välttämätöntä ihan jokaiselle jäsenellemme ja palveluillemme.

– Liiton elinvoimaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että onnistumme puhuttelemaan nuoria jäseniämme. Ja pelkät hyvät teemat eivät riitä, vaan puhuminen on tehtävä nuoria tavoittavalla tavalla ja heille tutuissa kanavissa. Nuorten sitouttaminen toimintaamme on välttämätöntä ihan jokaiselle jäsenellemme ja palveluillemme.

Työssä jaksamisen tukeminen nousee suoraan liiton jäsentutkimuksen tuloksista. Sen mukaan liiton toivotaan toki kiinnittävän edunvalvonnassaan edelleen huomiota esimerkiksi palkkauksen kehittämiseen ja lakimiesten työllisyyteen.

Vielä näitäkin vahvempaa roolia liitolta odotetaan kuitenkin työhyvinvoinnin edistämisessä.

– Työelämä on monin tavoin yhä vaativampaa kaikissa jäsenryhmissä. Tutkimuksemme mukaan liitolta toivotaan entistä vahvempaa profiloitumista näissä kysymyksissä. Sen tulemme tekemään, Tilander lupaa.

Juristi-identiteetin puolustamiselle on niin ikään tarvetta. Teema yhdistää monta ajankohtaista aihetta.

Ikävä kyllä lakimies- ja juristi-liitteitä käytetään entistä villimmin eri ammattinimikkeiden yhteydessä.

Ensinnäkin liitto vaatii lakimies- ja juristi-nimikkeiden suojaamista lainsäädännöllä.

– Ikävä kyllä lakimies- ja juristi-liitteitä käytetään entistä villimmin eri ammattinimikkeiden yhteydessä. Tämä antaa selvästi virheellisen kuvan nimikkeen käyttäjän taustakoulutuksesta ja -osaamisesta. Teemme asian korjaamiseksi kovasti töitä toimen­pide-ehdotuksia valmistelemalla.

Juristi-identiteettiin kuuluu myös vahva ammattikunta.

– Liiton tehtävänä on puolustaa ja varmistaa, että lakimiehet ovat arvostettuja ja kysyttyjä ammattilaisia työelämässä. Tämä tarkoittaa muun muas­sa huippulaadukasta koulutusta ja kohtuullista määrää valmistuvia lakimiehiä. Kortistoon ei pidä kouluttaa.

Ei pidä kouluttaa kortistoon.

Tilander muistuttaa, että Lakimiesliiton vahvuutena on monipuolisuus. Vuoden 2020 painotukset eivät tarkoita olemassa olevien palveluiden karsimista. Ennemmin kyse on siitä, mitä uutta tuodaan mukaan.

Toiminnan kehittäminen on tuottanut myös tuloksia, ja muun muassa jäsenkehitys näyttää suotuisalta.

– On kuitenkin tärkeää osata myös keskittää rajallisia voimavaroja. Tämän vuoksi valtuuskunnan tekemät selkeät linjaukset ohjaavat hienosti toimintaamme.