Velka­neuvonta oikeusapu­toimistoihin

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että asiakkaat saavat avun mahdollisimman pian velkaongelmiinsa.

Vuoden vaihteessa talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy aluehallintovirastoilta ja kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille. Samalla neuvontapalveluiden ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa oikeusaputoimistot tuottavat talous- ja velkaneuvonnan palvelut tai ne hankitaan ostopalveluina.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 julkaiseman talous- ja velkaneuvontaa koskevan selvityksen mukaan keskimääräinen jonotusaika neuvontapalveluihin oli selvitysvuoden alussa 35 päivää. Jonotusajat kuitenkin vaihtelivat kuntakohtaisesti 0–176 päivän välillä, eli pisimmillään neuvontaan piti jonottaa puoli vuotta.

Talous- ja velkaneuvonnan kunnalliset rajat poistuvat ja asiakkaat voivat valita, missä oikeusaputoimistossa he asioivat.

Oikeusministeriön hallitusneuvos Maaria Rubaninin mukaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että asiakkaat saavat avun mahdollisimman pian velkaongelmiinsa. Tätä helpottaa se, että talous- ja velkaneuvonnan kunnalliset rajat poistuvat ja asiakkaat voivat valita, missä oikeusaputoimistossa he asioivat.

– Kun palvelu muuttuu valtakunnalliseksi, palvelun saatavuuserot tasoittuvat ja jonotusajat lyhenevät. Uudistuksen toisena tavoitteena on yhdenmukaistaa neuvontapalveluiden toimintatapoja ja kehittämistä. Tähän asti tämä on ollut hankalaa, koska palveluiden järjestämisestä vastuullinen taho on vaihdellut kunnittain ja eri hallintokunnilla on ollut toisistaan poikkeavat käytännöt, Rubanin sanoo.

Oikeusministeriö ei ole vielä asettanut tarkkoja aikatavoitteita esimerkiksi jonotusajoille tai mittareita toiminnan seuraamiseen, vaan niitä valmistellaan parhaillaan. Rubanin näkee, että tässä vaiheessa on oleellista antaa talous- ja velkaneuvonnalle riittävästi aikaa uuteen organisaatioon siirtymiseen sekä uusien työvälineiden ja palvelukanavien sisäistämiseen.

– Muutosvaihe tulee olemaan haastava, ja alkuvaiheessa koneisto varmasti vielä yskii. Toivonkin asiakkailta ja yhteistyökumppaneiltamme kärsivällisyyttä, Rubanin sanoo.

Talous- ja velkaneuvonnan kanavat lisääntyvät

Uudistuksen myötä talous- ja velkaneuvonnan käyttöön tulee uusia sähköisiä työkaluja, jotka mahdollistavat aikaisempaa tehokkaamman työskentelyn ja asiakkaiden monikanavaisen palvelun.

Talous- ja velkaneuvojien käyttöön tulevaa sähköistä järjestelmää on tarkoitus esitellä neuvojille syyskuussa.

– Ensimmäiseksi otetaan käyttöön työväline, jolla neuvojat voivat muun muassa tehdä asiakaskohtaisia talouslaskelmia. Myöhemmässä vaiheessa myös asiakkaat saavat työkalun oman taloutensa analysoimiseen. Toimintoja siis lisätään vähitellen hyödyntäen jatkuvaa ja ketterää ohjelmistokehitystä, Rubanin painottaa.

Chat-kanavan kautta asiakkaan on helppo ottaa anonyymisti ensimmäinen kontakti neuvojiin.

Tähän asti talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat perustuneet lähinnä neuvojan ja asiakkaan henkilökohtaisiin tapaamisiin ja puhelinpalveluun. Jatkossa henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle tulee etäpalvelu, ja kehitteillä on esimerkiksi valtakunnallinen puhelinpalvelu sekä myös chat-kanava.

– Sähköiset palvelukanavat lisääntyvät kaikkialla kovaa vauhtia, ja me pyrimme seuraamaan yhteiskunnan kehitystä. On tärkeää, että asiakas voi valita palvelukanavista itselleen sopivimman. Esimerkiksi chat-kanavan kautta asiakkaan on helppo ottaa anonyymisti ensimmäinen kontakti neuvojiin. Tämä varmasti alentaa kynnystä avun hakemiseen, Rubanin sanoo.

Nopea neuvontaan pääsy voi estää asiakasta tekemästä lisää huonoja taloudellisia ratkaisuja.

Velkajärjestelylakiin ei muutoksia

Rubaninin mukaan valtaosa nykyisistä talous- ja velkaneuvojista siirtyy vanhoina työntekijöinä oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistoihin. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.

– Kaikilla neuvojilla, jotka ovat aloittaneet työnsä ennen 1.10.2017 ja jotka ovat tehneet vähintään 70 prosenttia työajastaan talous- ja velkaneuvonnan tehtäviä, on oikeus jatkaa velkaneuvojina. Sijoituspaikka ei ole kuitenkaan kaikkien osalta selvillä. Pyrimme kuulostelemaan työntekijöiden toiveita, Rubanin sanoo.

Oikeusministeriö selvittää keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.

Talous- ja velkaneuvonnan uudistuksen yhteydessä ei muuteta velkajärjestelylakia. Rubanin kuitenkin toteaa, että oikeusministeriö selvittää keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Selvitettävänä on esimerkiksi, voidaanko tilannetta parantaa pikavippejä koskevalla lainsäädännöllä ja positiivisen luottorekisterin avulla. Parhaillaan meneillään oleva ulosottotoimen rakennemuutos etenee omaa tahtiaan, eikä siinä ole suoria yhtymäkohtia talous- ja velkaneuvonnan uudistukseen.

– On kuitenkin tärkeää, että velkaneuvonta ja ulosottotoimi tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät yhteistä toimintamallia ylivelkaantumisen rajaamiseksi. Yhtä tärkeää on kehittää yhteistyöpolkuja myös sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyömuotojen kehittämisen keinoja lähdetään pohtimaan alustavasti jo tämän syksyn aikana, Rubanin tähdentää.