Valmisteilla ohje lakimies- ja juristi-nimikkeiden käyttöön

Ohjeen ja sen pohjalta tapahtuvan viestinnän toivotaan osaltaan hälventävän suuren yleisön keskuudessa esiintyvää epätietoisuutta siitä, kuka voi esiintyä lakimiehenä tai juristina.

Ohje kuvaa yksiselitteisesti lakimieskunnan kantaa asiaan ja toimii näin neuvona myös esimerkiksi työnantajille ammattinimikkeitä pohdittaessa. Ohjeen halutaan olevan linjassa vakiintuneen oikeuskäytännön ja kielenkäytön kanssa.

Ohje kuvaa yksiselitteisesti lakimieskunnan kantaa asiaan.

– Tällaiselle ohjeelle on ilmeinen tarve, koska säännöllisesti vastaan tulee tilanteita, joissa lakimies- tai juristi-nimikkeitä käyttävät henkilöt, joilla ei ole ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa, toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Liitto toivoo, että lakimies- ja juristi-nimikkeet voitaisiin suojata myös lainsäädännössä.

Liitto toivoo, että lakimies- ja juristi-nimikkeet voitaisiin suojata myös lainsäädännössä, mutta jo liiton antaman ohjeen toivotaan osaltaan selkeyttävän tilannetta.