Välbehövlig bok om barnens rättigheter

Nina Immonen fick idén till boken när hon besökte biblioteket tillsammans med sin son.

När hon studerade barnbokshyllorna blev hon verkligt förvånad över att det inte alls fanns några juridiska böcker riktade till barn, däremot nog böcker om snart sagt allting annat.

– Det sådde tanken på att göra en handfast och lättläst bok om de lagar som gäller barn. Jag ville uttryckligen göra den i bokform eftersom man kan bläddra i en bok och använda den som uppslagsverk. Boken riktar sig till barn och jag tror att greppet är rätt unikt, för åtminstone har jag inte hört om något motsvarande, säger hon.

Lite före intervjun hade Immonen skickat boken till en barnombudsman i Sverige som hade fått nys om den via sociala medier.

– De har ett projekt på gång med att göra barnrätten enklare och såg styrkan i att boken handlade om vad lagen i praktiken innebär för barnen och att den exemplifierar sakerna. Det var en fin respons och jag hoppas verkligen att boken hjälper i det arbetet. Om boken kunde omarbetas till svenska förhållanden och säljas där är sedan en annan fråga, säger hon.

Godtycke kan inte tolereras

Immonen tycker att centrala saker som respekt, rättvisa och rättigheter inte kan baseras på vuxnas godtycke då det gäller barn.

Väldigt mycket av det som påverkar barns vardag är faktiskt reglerat genom lagar och normer.

– Därför vill jag berätta för barnen vilka rättigheter de har så att de blir medvetna om dem. Väldigt mycket av det som påverkar barns vardag är faktiskt reglerat genom lagar och normer. Dessvärre visar verkligheten att det finns en hel del missbruk, övergrepp, vanvård och likgiltighet, säger hon.

Immonen betonar att för att kunna säga ifrån och reagera behöver barn få veta om de regler som berör och beskyddar dem.

– Boken behandlar inte mångfasetterade moraliska frågor utan är helt baserad på lagen. Skulle både vuxna och barn känna till barnens rättigheter kunde många tråkiga saker undvikas. Juridiken som behandlar barnens rättigheter är egentligen praktiskt betonad och därför kan boken var bra läsning också för vuxna, säger hon.

Boken behandlar inte mångfasetterade moraliska frågor utan är helt baserad på lagen.

Fyller många behov

Immonen berättar att hon alltid varit intresserad av att skriva men att hon inte hittat skönlitterära öppningar.

En puff till boken var att hon reagerat starkt på omskrivna barnmisshandelsfall och på det här sättet kunde göra något konkret för att förbättra läget.

– I mitt dagliga arbete som tingsdomare har ingått familjejuridik. Skilsmässor kan vara upprivande händelser och jag har sett hur viktigt det är att inte barnen hamnar i kläm då vuxna människor strider. Jag hoppas att boken kan fylla en roll också i sådana fall, säger hon.

Även om bokens huvudsakliga målgrupp är barn, riktar den sig enligt Immonen även till föräldrar och vuxna.

Även om bokens huvudsakliga målgrupp är barn, riktar den sig enligt Immonen även till föräldrar och vuxna som exempelvis lärare, tränare, läkare, poliser, jurister och socialarbetare.

– Den kan också vara bra i dagisgrupper och som bredvidläsning för föräldrar som ska separera eller som kanske har problem med att klara vardagen. Den är ingen problemlösningshandbok men många problem i det dagliga livet kan lösas om man blir medveten om dem. Det är fel av föräldrar att ta ut sina aggressioner på barnen, som är oskyldiga till problemen, säger hon.

Det är fel av föräldrar att ta ut sina aggressioner på barnen, som är oskyldiga till problemen.

Responsen på boken har enligt Immonen varit genomgående positiv.

– Bokens ämne är aktuellt och till exempel pedagogikstudenter har varit eld och lågor över boken. Även kolleger som tingsdomare och jurister har visat ett positivt intresse. En översättning till finska är en prioritet på min agenda men den kan jag inte göra förrän tidigast på sommaren.