Jukka Sarhimaa luo uutta vetovoimaa uusiutuvaan metsäteollisuuteen

Jukka Sarhimaa ei voinut vastustaa metsän ja puun tuoksua, kun ne kutsuivat töihin metsäteollisuuden pariin. Samaa vetovoimaa hän viestittää opinto- ja työuraa pohtiville nuorille.

Kun aloittaa työt uudessa paikassa, edessä on usein intensiivinen perehtymisjakso. Jukka Sarhimaalle se on tarkoittanut läheistä tuttavuutta Teams-ohjelman parissa. Sen kautta hän on tavannut tiiviissä tahdissa lähes 70:n Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksen vastuuhenkilöt.

– Olen tutustunut yritysten toimintoihin sekä heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Nyt akuuttina keskustelunaiheena on metsäteollisuuden meneillään oleva työmarkkinauudistus.

Sarhimaa aloitti uuden työelämäyksikön johtajana Metsäteollisuudessa joulukuussa 2020. Metsäteollisuus oli aiemmin syksyllä ilmoittanut irtautuvansa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta, mikä johti muutoksiin myös yhdistyksen omassa organisaatiossa.

En ollut valmistelemassa asiaa vaan hyppäsin jo liikkuvaan junaan.

– Oma haasteensa on ollut se, että en ollut valmistelemassa asiaa vaan hyppäsin jo liikkuvaan junaan. Perustavat linjaukset on tehty, ja käytännön työn organisointi ja tekeminen ovat nyt keskiössä.

Sarhimaan työpanos suuntautuu tänä vuonna pitkälti työmarkkinauudistuksen tukemiseen. Kun voimassa olevat valtakunnalliset työehtosopimukset päättyvät, työehdoista sopiminen siirtyy yrityksiin.

Lainsäädännön raamien ja sisältöjen kouluttaminen sekä jäsenyritysten työoikeudellinen neuvonta vaativat Sarhimaan ja hänen tiiminsä panosta.

– On eri asia tehdä yrityskohtainen työehtosopimus kuin osallistua neuvotteluihin osana tiimiä tai sopia paikallisesti yksittäisistä asiakysymyksistä. Jäsenyrityksemme saavat meiltä laadukkaat juridiset valmennukset tuekseen.

Vaikuttamista ja viestintää laajalla skaalalla

Jäsenyritysten palveleminen ja niiden intressien edistäminen ovat Sarhimaan keskeiset tehtävät. Sarhimaa mieltää oman ja tiiminsä työn asiantuntijuudeksi, jonka työmuotoina korostuvat seuranta, vaikuttaminen ja viestintä.

– Tehtävämme on vaikuttaa niin, että työelämää koskeva lainsäädäntö huomioi mahdollisimman hyvin metsäteollisuuden yritysten toiminnalliset tarpeet. Jäsenyritysten kuuntelu sekä jatkuva yhteistyö lakeja ja päätöksiä valmistelevien tahojen ja päätöksentekijöiden kanssa ovat kiinteä osa työtämme.

Jäsenyritysten kuuntelu sekä jatkuva yhteistyö lakeja ja päätöksiä valmistelevien tahojen ja päätöksentekijöiden kanssa ovat kiinteä osa työtämme.

Sarhimaan verkoston on oltava laaja. Työelämän lainsäädännön lisäksi hänen työssään painottuvat alan vetovoiman kasvattaminen ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen.

– Metsäteollisuuden isojen investointien ja henkilöstön ikärakenteen vuoksi ala tarvitsee uutta osaavaa henkilöstöä. Tässä eri tason koulutusasteilla sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä on tärkeä rooli. Perustyötämme on auttaa päättäjiä ja oppilaitoksia huolehtimaan nykyisistä ja tulevista koulutussisällöistä ja -määristä.

Alan mahdollisuuksista ja merkityksellisyydestä viestiminen sekä nuorten innostaminen alalle johtaviin koulutuksiin on sekin Sarhimaan työsarkaa.

Metsäteollisuusyritysten lähettiläiden jalkautuminen keväisin yläkouluihin on yksi osa käytännön vetovoimatyötä. Sarhimaa astuu itsekin virtuaalisesti muutaman luokan eteen. Huolella mietitty formaatti ja materiaalipaketti siitä, mitä kaikkea puusta voi tehdä, on osa innostavaa kampanjaa.

Vaikuttamista ja tiedon jakamista, sitähän tämä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjakin on.

– Vaikuttamista ja tiedon jakamista, sitähän tämä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjakin on. Teemme laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa tiedon tuottamiseksi ja laadimme selvityksiä, joiden pohjalta tarjoamme ehdotuksia ja näkemyksiä koulutusten laadusta ja yritysten tarpeista valmistelijoille, päättäjille ja muille sidosryhmille.

Metsäteollisuuden Jukka Sarhimaa työpaikallaan

Katse on tiukasti ja luottavaisesti tulevaisuudessa, kun Jukka Sarhimaa vaikuttaa tällä vuosituhannella voimakkaasti uudistuneen metsäteollisuuden toimintaympäristöön.

Annettavaa oltava jatkuvasti

Sarhimaan johtamaa työtä tukee tällä hetkellä neljän hengen ydintiimi, kaksi juristia ja kaksi asiantuntijaa koulutuspolitiikan ja oppilaitosyhteistyön aloilta. Tiimin tehtävänä on vastata alan ja jäsenistön odotuksiin, ja rima on asetettu korkealle.

Mahdollisimman perusteltua annettavaa pitää löytyä kaiken aikaa.

– Työmme sisältää paljon tapaamisia, tiedon tuottamista, analysointia ja viestimistä. Roolimme on sellainen, että asiat tulee opetella nopeasti, ja mahdollisimman perusteltua annettavaa pitää löytyä kaiken aikaa.

Paluu metsään

Metsä tuoksui Sarhimaan nenässä jo lapsuudessa, jonka hän vietti Lappeenrannassa. Oma ammatinvalinnan suunta kirkastui venematkalla, kun Sarhimaa palasi viimeistä kertaa varusmiespalveluksesta rannikkojoukoista Kotkan edustalta Kirkonmaalta.

– Yhteiskunta kiinnosti minua, ja olin pohtinut oikeustieteitä yhtenä vaihtoehtona. Yhteysalusmatkalla suunta vahvistui mielessäni. Tein kovasti töitä ja onnekseni pääsin ensi yrittämällä Turkuun opiskelemaan.

Vuonna 2000 Sarhimaa valmistui oikeustieteiden kandidaatiksi, ja myöhemmin hän auskultoi itsensä varatuomariksi.

Työuransa alkupuolella Sarhimaa työskenteli vuoden verran Lakimiesliitossa muun muassa oikeuspolitiikan parissa. Ura eteni elinkeinoelämän järjestöjen kautta henkilöstöjohdon tehtäviin ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyyttä seurasi lyhyt mutta antoisa työsuhde Kemianteollisuus ry:ssä, kunnes kemia vaihtui jälleen metsään.

Päätös palaamisesta minulle läheisimmän toimialan palvelukseen oli helppo.

– Päätös palaamisesta minulle läheisimmän toimialan palvelukseen oli helppo. Reilun kahden kuukauden kokemuksella tuntuu hyvältä. Juristi on löytänyt kotinsa, taas kerran.