Tavoitteellista oikeus­poliittista vaikuttamista

Blogit ja kolumnit
12.06.2019 • Antero Rytkölä

Kevään tapahtumat osoittivat jälleen, että hallitusohjelmaan vaikuttaminen on pika­matkan sijaan maraton. Lakimiesliiton ja sen jäsen­järjestöjen aktiivinen oikeuspoliittinen vaikut­taminen tulevaan hallitusohjelmaan alkoi jo noin vuosi sitten.

Eri kokoonpanoissa, mutta yhteisellä agendalla, on tavattu kansanedustajia, puolueiden johtoa ja taustavaikuttajia. Olemme kampanjoineet ”Oikeus kuuluu kaikille”-teemalla. Keskeinen asiakirja on ollut liiton oikeus­poliittiset tavoitteet.

Liiton tavoitteista tärkeimmät liittyvät oikeudenkäyntien keston lyhentämiseen ja oikeuden saatavuuden parantamiseen.

Liiton tavoitteista tärkeimmät liittyvät oikeudenkäyntien keston lyhentämiseen henkilöresursseja lisäämällä ja prosesseja yksinkertaistamalla sekä oikeuden saatavuuden parantamiseen muun muassa laajentamalla oikeusavun piiriä keskituloisiin ja parantamalla oikeusturva­vakuutusten tarjoamaa suojaa.

Lisäksi liitto on edellyttänyt seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta turvataksemme aikuisten ja lasten fyysistä koskemattomuutta seksuaali­rikoksilta, perheväkivallalta ja groomingilta.

Tavoitteitamme ei ole asetettu vain hallitusneuvotteluja varten vaan ajatellen koko alkavaa hallituskautta.

Juristien ammattietiikan keskeisiin vaatimuksiin kuuluu huolenpito oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Juristien ammattietiikan keskeisiin vaatimuksiin kuuluu huolenpito oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Emme saa vaieta epäkohdista.

Lisäksi oikeusvaltion toimintakyky on kaikkien lakimiesten edun mukaista. Työolomme ja juristien asema huononisivat merkittävästi, jos yhteiskunnan luottamus oikeusjärjestelmään, saati sen toimintakyky, rapautuisi. Kyse on siis myös edunvalvonnasta.

Liiton tärkeä tavoite on myös juridisen osaamisen lisääminen ja ylläpitäminen. Viestimme on, että koko yhteiskunta hallinnosta liike-elämään tarvitsee hyvin koulutettuja lakimiehiä.

Liiton tärkeä tavoite on juridisen osaamisen lisääminen ja ylläpitäminen.

Tämä edellyttää liitolta toimia laajalla alalla, ulottuen koulutuspolitiikasta yhteiskunnan rakenteisiin.

Työtä siis riittää. Hallitusohjelman valmistuttua vaikutamme sen toteuttamiseen ja resursseihin sekä reagoimme toimintaympäristön muutoksiin. Ja ne seuraavat eduskuntavaalit – nekin tulevat aina nopeasti.