Syrjäytyminen näkyy ulosotto­miehen työssä

– Ulosottotoimen uudistus voi johtaa siihen, että ulosotto tyystin etääntyy velallisesta ja hänen elämäntilanteestaan, sanoo Marika Valjakka.

1. luku: Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Neiti Etsivä. Mysteerien ratkominen kiehtoi. Olin myös kova ohjaamaan pihaleikkejä ja edellyttämään oikeudenmukaisuutta hiekkalaatikolta lähtien.

2 §. Valaistuminen. Lukiossa hoksasin, että oikeustieteen kandidaatin tutkinto pätevöitti lukuisiin tehtäviin. Elettiin 90-luvun taloudellisen laman aikaa. Tuolloin insolvenssioikeus vei minut mukanaan.

2. luku: Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Uusi, vuoden 2007 ulosottokaari. Se korvasi hyvin palvelleen vuoden 1895 ulosottolain. Noin 450 pykälää siitä, miten tuomiossa tai muussa täytäntöönpanoperusteessa asetettu ja laiminlyöty velvoite pannaan täytäntöön ja laissa säädetyt oikeudet toteutuvat.

Erityisen tarkasti säänneltyjä ovat henkilökohtainen koskemattomuus, liikkumisvapaus, julkisuus, yksityisyydensuoja ja kotirauha.

2 §. Kamala laki. Puutteellisesti valmisteltu laki, jolla kajotaan voimassa olevaan lakiin. Hyvä laki muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden. Siksi muutosten tulisi olla tarkkaan punnittuja, jotta vältytään epämääräisiltä ilmaisuilta ja soveltamisongelmilta.

3. luku: Eurolainsäädännöstä

1 §. Kiehtovinta. Myös täytäntöönpano on kansainvälistynyt. Keskeinen muutos vuonna 2015 sovellettavaksi tulleessa Bryssel I -asetuksessa on eksekvatuurista luopuminen. Muussa EU-valtiossa annettua tuomiota tai turvaamistoimipäätöstä ei tarvitse julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi ennen täytäntöönpanoa.

Mutta, pakko sanoa: Bryssel I -asetuksen terminologia on turhan vaikeaselkoinen.

2 §. Karmaisevinta. Harmonisoinnissa on vaaransa. Meneillään olevaan pankkiunionin syventämiseen ja muun muassa ongelmaluottoihin liittyen vireillä on direktiiviehdotus, joka on yhteensopimaton suomalaisen ulosottomenettelyn perusteiden kanssa. Oikeusturva ei saa vaarantua.

4. luku: Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi pyrkii löytämään ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan, ei sekoittamaan asiaa.

2 §. Tomppeli juristi. Tuppisuu. Juristi, joka ei kysy kun pitäisi kysyä.

Tomppeli juristi on juristi, joka ei kysy kun pitäisi.

5. luku: Ulosottotoimesta yleensä

1 §. Yhteiskunnallinen merkitys. Valtion tehtäviin kuuluu riittävän oikeussuojakoneiston ylläpitäminen. Oikeutta vastaavan velvollisuuden täytäntöönpano on välttämätön osa kansalaisten ja yhteisöjen oikeuksien toteuttamista. Nykyisellään puolet ulosottovelallisista selviytyy veloistaan maksamalla.

Ulosotolla on myös merkittävä vaikutus valtion talouteen. Vuosittaisesta yli miljardin euron perimistuloksesta lähes puolet on veroja ja muita julkisia maksuja.

On riski, että ulosotto etääntyy velallisesta.

2 §. Tulevaisuuden uhkakuva. Osana ulosottolaitoksen rakenneuudistusta täytäntöönpanomenettely siiloutuu. Suurin osa ulosottovelallisista keskitetään valtakunnalliseen toimintayksikköön riippumatta velallisen asuin- ja kotipaikan sijainnista. On riski, että ulosotto etääntyy velallisesta.

6. luku: Kihlakunnanvoudin työstä

1 §. Hyvä trendi. Kihlakunnanvoudin työ edellyttää ihan omanlaistaan juridista osaamista. Kyse on julkisen pakkovallan käyttämisestä. Kihlakunnanvoudin alaisena toimivat kihlakunnanulosottomiehet hoitavat heille määrätyt päivittäiset tehtävät varsin itsenäisesti.

Kihlakunnanulosottomiesten koulutustaso on noussut jo pitkään, ja tehtävissä toimii myös lakimiehiä.

Kihlakunnanvoudin työ edellyttää ihan omanlaistaan juridista osaamista.

2 §. Huono trendi. Täytäntöönpanoa palvelevat tukitoiminnot on eriytetty ja ne ovat väistämättä etääntyneet. Samanaikaisesti toimitusmiehille on siirtynyt varsinaiseen ydintehtävään kuulumattomia tehtäviä, jotka aiemmin on hoitanut kansliahenkilökunta.

7. luku: Ulosottomiehen arjesta

1 §. Antoisinta. Oikeuksien toteutuminen ja velallisten selviytyminen. Ratkaisut tehdään niin kuin kussakin asiassa oikein on – niin hakijan kuin vastaajan oikeudet toteuttaen. Velallinen selviytyy veloistaan, ja velkoja saa omaisuuden suojaa.

2 §. Ankeinta. Syrjäytyminen. Ne, joilta elämänhallinta on karannut käsistä ja jotka eivät jaksa enää edes avata postia. Näitä ihmisiä ei sähköinenkään asiointi tavoita.

8. luku: Omasta urasta

1 §. Makein voitto. Minulla on urani aikana ollut loistavia esimiehiä, joilta olen oppinut niin ulosotto- oikeutta kuin johtamistaitoja. Heillä on ollut rohkeutta antaa minun kehittyä.

2 §. Karvain tappio. No jaa… Ota opiksi ja unohda.

9. luku: Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Valkosipuli.

2 §. Herkkuruoka. Paistetut muikut ja pottuvoi.

3 §. Paras juoma. Samppanja.

4 §. Kaunein kukka. Pioni.

5 §. Viehättävin väri. Sininen.

6 §. Musiikin helmi. Eppu Normaali: Joka päivä ja joka ikinen yö.

7 §. Rakkain romaani. Eleanor H. Porter: Iloinen tyttö.

8 §. Esikuva. Vanhempani.

9 §. Elämän tarkoitus. Elää.

10 §. Motto. Kiipeä vuorelle, kun olet vuoren juurella.