Suomen Henkikirjoittaja­yhdistys avautui uusille jäsenille

Miksi yhdistys on olemassa?

Henkikirjoittajayhdistys perustettiin itsenäistymisvuonna 1917 yhdyssiteeksi ja foorumiksi, jolla henkikirjoittajat voivat tavata toisiaan.

Nykyään yhteydenpidollinen ja myös koulutuksellinen rooli on vähäisempi, ja toimintamme on enemmän edunvalvonnallista.

Ajatuksen voisi kiteyttää siihen, että mikään muu yhdistys ei ole ajanut maistraattien juristien asiaa ja valvonut heidän etujaan. Sama ajatus siirtyy nyt päivitettynä tähän uuteen Digi- ja väestötietovirastoon.

Mikään muu yhdistys ei ole ajanut maistraattien juristien asiaa ja valvonut heidän etujaan.

Millaista yhdistyksen toiminta on?

Yritämme pysyä ajan hermolla siitä, mitä hallinnonalallamme tapahtuu, teemme aloitteita ja annamme lausuntoja. Vaikutamme foorumeilla, joilla näitä meidän hallinnonalamme asioita käsitellään.

Toisaalta Lakimiesliiton jäsenyhdistyksenä haluamme, että liitto tietää, mitä hallinnonalallamme tapahtuu ja voi olla mukana meidän asioittemme ajamisessa.

Yksittäiset jäsenet voivat olla meihin yhteydessä ja esittää ajankohtaisia huolenaiheita ja kertoa, mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja mihin pitäisi ottaa kantaa.

Jäsen saa kanavan, jonka kautta voi vaikuttaa oma ryhmänsä etujen ajamiseen.

Mitä yhdistykseen kuuluminen antaa jäsenelle?

Jäsen saa kanavan, jonka kautta voi vaikuttaa oma ryhmänsä etujen ajamiseen – aiemmin maistraateissa, nyt Digi- ja väestötietovirastossa.

Varsinkin viime vuosien aikana kaikki mahdolliset työntekijäyhdistykset ovat olleet erittäin tarpeellisia erilaisten muutosten hallinnassa. Meillähän on ollut käynnissä merkittävä organisaatiomuutos, suurin, jossa itse olen ollut mukana parikymmenvuotisen urani aikana. Uusi virasto on olemukseltaan ja tarkoitukseltaan täysin toisenlainen virasto kuin aiemmat maistraatit.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Yhdistys on nyt tarkoitettu ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät Digi- ja väestötietovirastossa.

Mukaan pääsee ottamalla suoraan yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan tai johonkuhun muuhun hallituksen jäseneen. Omalla toimistolla voi vaikka kysellä kollegoilta, jäsenkunta kun on melko pieni ja tiivis.

Toivomme, että mahdollisimman moni liittyy ja että muodostuu kollegiaalinen piiri, jossa voimme käsitellä asioita yhdessä.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Kaikki uudessa virastossa työskentelevät juristit ovat tervetulleita mukaan virkanimikkeestä riippumatta, ja huolimatta siitä, että yhdistyksen nimi on Henkikirjoittajayhdistys. Nimellä on pitkät perinteet ja se on sukupuolineutraali, joten emme lähteneet muuttamaan sitä.

Toivomme, että mahdollisimman moni liittyy ja että muodostuu kollegiaalinen piiri, jossa voimme käsitellä asioita yhdessä.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nuutti Pennanen.