Som enat är Akava inflytelserikt

Blogit ja Kolumnit
22.09.2020 • Antero Rytkölä

Juristförbundet är en solid del av Akavasamfundet. Vår röst hörs och därför använde vi den i bland annat ordförandevalet i augusti.

Akava hade två väl skickade, men sinsemellan rätt olika ordförandekandidater. I ett ordförandeval gäller det att stödja och välja endast en kandidat. Juristförbundets styrelse begrundade valet noggrant och inväntade utfallet av även den sista valpanelen innan man fattade beslut i frågan.

Sture Fjäder är en mycket erfaren aktör under vars tid Akava har vuxit avsevärt ifråga om antalet medlemmar i de anslutna förbunden. Han har dessutom, på ett förtjänstfullt sätt, lyft fram många samhälleligt viktiga frågor. Trots detta har Akavas roll i arbetsmarknadsverksamheten minskat, vilket även gäller de övriga centralförbunden.

Juristförbundet beslöt att stödja Sture Fjäders motkandidat Maria Teikari, som är servicechef vid Akavas medlemsförbund Högskoleutbildade samhällsvetare rf. Juristförbundets styrelse gav förbundsmötesdelegaterna rekommendationen att rösta på Maria Teikari.

I enlighet med medlemskårens intressen bör Juristförbundet värna om att Finland även framöver har tre centralförbund.

I enlighet med medlemskårens intressen bör Juristförbundet värna om att Finland även framöver har tre centralförbund. En utvidgning av Akava får inte vara ett självändamål. Det samhälleliga inflytandet i frågor gällande juristernas intressen är störst och effektivast i ett enat Akava.

Denna ståndpunkt hade avgörande inverkan på Juristförbundets ställningstagande i ordförandevalet. Vi har med oro följt med det sjunkande medlemsantalet i många Akavaförbund. Kursändringar tarvar förnyelseförmåga även hos centralförbundet.

Valet av ordförande var inte partipolitiskt, eftersom Juristförbundet varken har plats eller utrymme för partipolitik.

Vi gratulerar Sture Fjäder till omvalet och vi kommer att samarbeta juristernas intressen till fromma!

Ordförandefrågan väckte diskussion i våra egna led.

Ordförandefrågan väckte diskussion i våra egna led. Vi fick mycket positiv respons på vårt ställningstagande, men en del av medlemskåren anmälde avvikande åsikter.

Jag vill passa på att tacka för bland annat Daniel Sazonovs åsiktsyttring.

Antero Rytkölä, styrelseordförande, antero.rytkola@lakimiesliitto.fi