Satsa på utbild­ningens kvalitet, inte på mängden

Blogit ja Kolumnit
29.10.2019 • Jore Tilander

Enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram är målsättningen att öka andelen högskoleutbildade unga vuxna till 50 procent fram till år 2030. Detta skulle medföra en avsevärd ökning av antalet studieplatser också vid de juridiska fakulteterna.

Enligt regeringsprogrammet borde universitetens antagning av nya studenter motsvara samhällets behov och basera sig på prognoser gällande branschernas sysselsättningsläge.

I början av oktober tillställde vi undervisnings- och kulturministeriet en skrivelse i vilken vi konstaterade att juridikbranschen inte lider brist på kompetent personal eller lokal brist på arbetskraft.

I stället för brist på kompetent personal har juridikbranschen drabbats av långvarig arbetslöshet.

I stället för brist på kompetent personal har juridikbranschen drabbats av långvarig arbetslöshet. Under innevarande decennium har antalet arbetslösa jurister varit 300–500. De senaste siffrorna från augusti visar på 425 arbetslösa jurister. Arbetslösheten bland jurister ökar.

I undervisnings- och kulturministeriets uppdaterade förslag från september konsta­teras att examenstrycket är större än i genomsnitt inom branscherna affärsekonomi, administration och förvaltning samt juridik eftersom efterfrågan på utbildning och arbetskraft är stor inom dessa branscher.

Vi kräver att ministeriet svarar på vad uppfattningen om ökat behov av kompetent personal inom juridikbranschen grundar sig på.

Efterfrågan på arbetskraft inom juridikbranschen kommer inte att öka ens på medellång sikt.

Enligt Juristförbundets uppfattning kommer efterfrågan på arbetskraft inom juridikbranschen inte att öka ens på medellång sikt. Satsningarna borde riktas in på utbildningens kvalitet, inte på antalet studerande. I dag kämpar fakulteterna med för knappa utbildningsresurser.

Studieintresset utgör inte grund för ökad antagning om det råder brist på arbetstillfällen som motsvarar utbildningen.

Intresset för studier i juridik är stort, men detta gäller alla populära utbildningar. Studieintresset utgör inte grund för ökad antagning om det råder brist på arbetstillfällen som motsvarar utbildningen.

Jore Tilander, Juristförbundets verksamhetsledare, jore.tilander@lakimiesliitto.fi