Röstningen i delegationsvalet sker elektroniskt

Blogit ja Kolumnit
19.09.2018 • Matti Palojärvi

7633. Är talet en förkommen pinkod, en uppskattning av det genomsnittliga åskådarantalet vid den stundande säsongens ligamatcher i Helsingfors, medianlönen hos en viss åldersgrupps jurister inom den privata sektorn eller något helt annat? Naturligtvis det sista.

Talet är en approximativ uppskattning av det antal medlemmar i Finlands Juristförbund som inte kommer att rösta i förbundets fullmäktigeval 2–24.10.2018. Vid valet väljer de röstberättigade medlemmarna, som 30.6.2018 uppgick till 11 565, in 40 ledamöter i förbundsfullmäktige för en treårsperiod. Därtill fylls studentförbundens fyra kvotplatser.

Varför avstår man från att rösta? Ingen aning, men skälen är väl olika. Under de senaste åren har Finlands Juristförbunds verksamhet varit både stabil och synlig, få medlemmar har varit missnöjda med förbundets verksamhet eller målsättning och därtill har juristkåren inte behövt tampas med särskilt dramatiska eller eldfängda frågor. Den tysta majoriteten resonerar nog så att allt förlöper väl utan ”min insats”.

Enligt förhandsuppgifterna blir röstningen både enkel och smidig.

Ett av mina stora önskemål inför det förra valet, nämligen elektronisk röstning, uppfylls nu för första gången. Enligt förhandsuppgifterna blir röstningen både enkel och smidig. De som till äventyrs lider av tekniköverkänslighet och de som inte har tillgång till elektroniska verktyg kan avge sina röster på förbundskansliet. Deltagande i valet kommer således inte att åsamka någon oöverstigliga problem.

Men: Apparater är apparater och digitala lösningar kan bjuda på överraskningar.

Valkompassen kommer att ge både väljarna och kandidaterna mest huvudbry.

Vid sidan om röstningsapparaten erbjuds valdeltagarna en så kallad valkompass. De preliminära uppgifterna om frågorna i valkompassen antyder att kompassen kommer att ge både väljarna och kandidaterna mest huvudbry. I frågorna ombeds användaren bland annat ange Juristförbundets viktigaste verksamhetsområden, de viktigaste frågorna i anslutning till utvecklingen av arbetslivet, de mest angelägna åtgärderna för rättspolitisk och samhällelig påverkan och förbundets mest önskade förmåner och medlemstjänster. Frågorna i valkompassen tarvar nog en stunds begrundande av alla och envar.

Våra medmänniskor, inklusive Juristförbundets medlemmar, verkar alltid ha både tid och fäbless för smarttelefoner, pekplattor och laptopar oavsett lämpligheten, behovet och tryggheten. Jag tror och hoppas att medlemskåren, som fyller ishallen på Nordenskiöldsgatan till bredden, använder en del av sin ”maskintid” till att delta i Finlands Juristförbunds viktiga fullmäktigeval.

Matti Palojärvi är valnämndens ordförande.

Mer information om valet på Juristförbundets nätsida.