Rajat ylittävä coaching antoi valtavasti

Fujitsun ja Wärtsilä Marinen lakiasiainjohtajat Anu-Kaisa Raita ja Sinikka Ilveskoski istahtivat kahville ja miettivät, mitä he voisivat tehdä yhdessä. Kummallekin on tärkeää keksiä uusia tapoja, joilla heidän tiimiensä juristit voivat kehittyä ja pysyä motivoituneina työssään.

Tuo syksyinen hetki vuodelta 2019 johti Fujitsun ja Wärtsilän juristien vertaisoppimis- eli coaching-ohjelmaan, joka alkoi jo seuraavan vuoden alussa.

– Kyllähän se vähän jännitti, sillä meillä oli kokemusta vain yrityksen sisäisistä mentorointi- ja coaching-ohjelmista, Ilveskoski muistelee.

Meillä oli kokemusta vain yrityksen sisäisistä mentorointi- ja coaching-ohjelmista.

Vaakakupissa painoivat hyödyt, joita voi saada vain yritysten välisellä yhteistyöllä. Millaisia parhaita käytäntöjä ja juridista osaamista toisella yrityksellä on? Entä miten sen juristit suunnittelevat uraansa?

– Kummankin yrityksen strategiassa korostuu asioiden kehittäminen ja innovoiminen asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, ja muutkin kuin liiketoiminnot voivat toimia näin, Raita painottaa.

Fujitsu ja Wärtsilä kokevat yhteenkuuluvuutta, koska ne ovat suuria maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä. Wärtsilä on myös Fujitsun asiakas.

Itse valitut puheenaiheet

Ilveskoski kertoo, että yritysten lakimiehet tekevät samantyyppisiä töitä, mikä takasi hyvän pohjan coachingille.

– Vertaisoppimisessa korostuu myös ajatus siitä, että jokaisella on annettavaa ja jokainen sekä koutsaa että on itse koutsattavana. Tämä madaltaa kynnystä osallistua, Raita lisää.

Vertaisoppimisessa korostuu ajatus siitä, että jokaisella on annettavaa ja jokainen sekä koutsaa että on itse koutsattavana.

Näin kävi, sillä Fujitsun ja Wärtsilän coaching-ohjelmaan haki 22 ihmistä, jotka kaikki valittiin hakemusten pohjalta mukaan. Heistä muodostettiin tavoitteiden perusteella 11 coaching-paria. Joukossa oli ihmisiä eri puolilta maailmaa, naisia ja miehiä sekä ammatillisesti nuoria ja kokeneempia juristeja.

Yhdeksän kuukautta kestäneen coaching-ohjelman aikana juristiparit valmensivat toisiaan valitsemissaan asioissa noin kerran kuussa. Teemoja olivat kehittyminen ammatillisissa taidoissa ja työelämätaidoissa, benchmarking eli toisen yrityksen parhaista käytännöistä oppiminen, henkilökohtainen kasvu sekä kulttuurinen oppiminen.

Lisäksi ohjelmaan kuului muutama tapaaminen, joihin kaikki parit osallistuivat.

Luottamuksen kasvaessa jaettiin uratavoitteita ja vinkkejä.

– Alussa parit puhuivat usein ammatillisista asioista ja oppivat toistensa parhaista käytännöistä, vaikkapa compliance-prosesseista, ja myöhemmin luottamuksen kasvaessa jaettiin uratavoitteita ja vinkkejä, Raita sanoo.

”Paljon myönteistä energiaa”

Fujitsun ja Wärtsilän coaching-ohjelmaan osallistunut italialainen lakimies Matteo Iles Wärtsilästä kokee, että benchmarking on hyvä keino sekä henkilökohtaiseen että yrityksen kasvuun.

– Opin lisää IT:stä ja toisen suuren konsernin tavoista ratkoa samoja asioita, ja pystyin miettimään, mitä pitäisi kehittää. Oli myös helppoa rakentaa myönteistä energiaa samassa ammatillisessa maailmassa olevien osaajien kanssa, Iles kuvailee. Hän tukee myyntiä ja hankintaa juridiikan kysymyksissä.

Oli mys helppoa rakentaa myönteistä energiaa samassa ammatillisessa maailmassa olevien osaajien kanssa.

Ilveskoski on tästä energiasta innoissaan, sillä yritysjuristit työskentelevät hektisessä ympäristössä. Se haastaa työn ja oman hyvinvoinnin välistä tasapainoa.

Ilesin vastinpari lakimies Antti Iso-Markku Fujitsulta lisää, että pari keskusteli myös suomalaisen ja italialaisen lainopin, liiketoiminnan ja kulttuurin eroista.

– Kuukausittainen juttukaveri Euroopan toiselta puolelta oli myös korona-aikana yllättävä tuki, Iso-Markku lisää.

Wärtsilän Lidia Molfinia taas Anu-Kaisa Raidan antama coaching valmisti urahyppyyn, sillä italialainen Molfini siirtyi sopimusten laadinta- ja neuvottelutehtävistä johtamaan vahinkojen selvittelyä.

– Rehellinen ja kannustava keskusteleminen vertaisen kanssa auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisen paikat. Minusta tuntuu, että olen oppinut paremmaksi viestijäksi, ongelmanratkaisijaksi ja toimijaksi eri sidosryhmien kanssa, Molfini kokee.

Rehellinen ja kannustava keskusteleminen vertaisen kanssa auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisen paikat.

Osallistujat olivat coaching-ohjelmaan erittäin tyytyväisiä – 93 prosenttia on valmis suosittelemaan sitä kollegoilleen. Ohjelma oli myös shortlistattuna globaalilla listalla World Commerce & Contracting -organisaation Innovation and Excellence Awards 2020 -kilpailussa.