Poliittisille barrikadeille vain oikeusvaltion tähden

Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme keinovalikoimaan.

Blogit ja Kolumnit
24.10.2018 • Antero Rytkölä
Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme keinovalikoimaan.

Työmarkkinoiden painostustoimet ovat värittäneet kuluvaa syksyä. Ne olivat esillä myös Lakimiesliiton järjestämässä Työ ja Oikeus -forumissa, josta enemmän tämän lehden sivulla 56.
Lakimiesliitossa teemme työelämään liittyvää edunvalvontaa laajasti. Palkkauksen lisäksi vaikutamme lakimiesten työehtoihin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Olemme kehittämässä myös perhepoliittisia etuja ja yrittämisen edellytyksiä. Keskeistä on kiinnittää huo­miota myös juristien yleiseen työmarkkinakelpoisuuteen: osaamisemme on oltava kilpailukykyistä. Laadukas oikeustieteellinen perustutkinto ja mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen luovat tälle perustan.

Lakimiesliitossa haluamme varmistaa, että yhteiskunnan tehtäviin valmistuu mahdollisimman osaavia juristeja, panostamme arvostetaan niin rahallisesti kuin muutenkin työelämässä ja että myös työhyvinvoinnistamme huolehditaan.

Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme keinovalikoimaan, ellei kyse ole oikeusvaltion perus­rakenteisiin kajoavista uhkista. Poliittiset lakot kohdistuvat ensisijaisesti maan hallituksen tekemiin toimiin.

Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme keinovalikoimaan.

Poliittiset päätökset eivät viime kädessä kuulu meille vaan eduskunnalle. Osallistumme kyllä laajasti lainsäädännön ennakkovalmisteluun. Olemme mukana lukuisissa oikeus- ja koulutuspoliittisissa hankkeissa sekä vaikutamme aktiivisesti työelämän kehittämiseen asiapohjalla ja faktoihin tukeutuen. Lakkobarrikadeille nousemme kuitenkin vain, jos oikeusvaltion ydintä uhataan. Tällaisiakin esimerkkejä olemme saaneet valitettavasti seurata viime aikojen Euroopasta. Puolassa ja Unkarissa ei ole kyse vain poliittisen suhdanteen heilahteluista vaan oikeusvaltion perus­­­tan murentamisesta. Tällaisissa tilanteissa oikeuden­hoidon ammattilaisten on reagoitava myös poliittisesti.

Oikeusvaltion ylläpito ja kehittäminen ovat paitsi lakimiesten myös kaikkien kansalaisten etujen mukaista. Se, mikä edistää yksilöiden etuja, on siis myös koko järjestelmän hyödyksi. Esimerkiksi tästä käy tuomioistuinlaitoksen kehittäminen. Jos tuomio­istuinlaitoksen toiminta kangertelisi, aiheuttaa se ongelmia suoraan ja välisesti niin kaikille juristeille kuin koko muulle yhteiskunnalle. Tämän vuoksi liitto on ajanut voimakkaasti esimerkiksi tuomioistuinviraston perustamista.

Maan poliittisiin linjauksiin vaikutetaan äänestämällä eduskuntavaaleissa. Liitossa iloitsemme jokaisesta ehdolle asettuvasta, poliittisesti aktiivisesta jäsenestämme. Uskomme heistä jokaisen edistävän työllään myös oikeusvaltion asiaa. Mutta koska puoluepoliittinen vaikuttaminen ei kuulu toimintatapaamme, emme tue puolueita tai yksittäisiä ehdokkaita rahallisesti.

Kärkiteemamme tulevissa eduskuntavaaleissa on oikeusvaltion turvaaminen. Sillä tontilla meillä riittääkin töitä kylliksi myös tulevaisuudessa.