Panostusta koulutuksen laatuun, ei määrään

Blogit ja Kolumnit
29.10.2019 • Jore Tilander

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan korkeakoulutettujen määrää on tarkoitus nostaa 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä. Kaavailujen mukaan tämä tarkoittaisi merkittäviä lisäyksiä myös juristien koulutusmääriin.

Hallitusohjelman mukaan korkeakoulujen aloituspaikkojen määrien tulisi kuitenkin vastata yhteiskunnan tarpeita ja perustua ennusteisiin kunkin alan työllisyystilanteesta.

Kirjelmöimme asiasta lokakuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriöön todeten, että juridiikan alalla ei ole osaajapulaa eikä myöskään alueellista vajetta.

Osaajapulan sijaan lakimiesalalla on pitkään esiintynyt työttömyyttä.

Osaajapulan sijaan lakimiesalalla on pitkään esiintynyt työttömyyttä. Kuluvalla vuosikymmenellä työttömien lakimiesten määrä on ollut 300–500. Viimeisin luku elokuulta kertoo 425 työttömästä lakimiestä. Lisäksi lakimiestyöttömyys on lähtenyt nousuun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön syyskuulle päivätyssä ehdotuksessa todetaan kuitenkin, että keskimääräistä enemmän tutkintotavoitteiden nostopainetta on liiketalouden, hallinnon ja oikeustieteen parissa, koska ”näille aloille kohdistuu paljon koulutus- ja työvoimakysyntää”.

Vaadimme ministeriöltä vastausta siihen, mihin heidän käsityksensä juridiikan kasvavasta osaajatarpeesta perustuu.

Oikeustieteen alalle ei kohdennu nykyistä suurempaa työvoimakysyntää edes keskipitkällä aikavälillä.

Lakimiesliiton käsityksen mukaan oikeustieteen alalle ei kohdennu nykyistä suurempaa työvoimakysyntää edes keskipitkällä aikavälillä. Koulutusmäärien lisäämisen sijaan panostukset tulisi kohdentaa opetuksen laatuun. Tiedekunnat kamppailevat nykyisellään liian pienien opetusresurssien keskellä.

Hakupaine ei ole peruste lisätä aloitusmääriä, jos koulutusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla.

Hakupainetta oikeustieteellisiin tiedekuntiin toki on, mutta näin on asianlaita perinteisesti kaikilla suosituilla aloilla. Hakupaine ei ole peruste lisätä aloitusmääriä, jos koulutusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja, jore.tilander@lakimiesliitto.fi