Palkkapuntari auttaa palkan pohdinnassa

Pulma

”Olen viisi vuotta yksityisellä sektorilla asiantuntijatehtävissä työskennellyt lakimies. Olen suorittanut myös toisen korkeakoulututkinnon. Nyt olen vaihtamassa työpaikkaa. Palkkatoiveitta miettiessäni kaipaan tietoa vastaavalla koulutuksella ja kokemuksella toimivien ansiotasosta.”

Ratkaisu

Ennen palkkakeskusteluja voi käydä Palkkapuntari-palvelussa katsomassa, minkälaista ansiota voi tietyillä taustatekijöillä odottaa, sanoo Lakimiesliiton henkilökohtaisen kehittymisen johtaja Eero Blåfield.

Palkkapuntari on Palkkatutkimuksen jatke.

Palkkapuntari löytyy Lakimiesliiton jäsenportaalista. Se on vuosittain tehtävän Palkkatutkimuksen jatke.

Palkkapuntarin antamiin tietoihin saadaan yhdistettyä enemmän taustamuuttujia kuin Palkkatutkimuksen pohjalta julkaistuihin tuloksiin. Näin puntarin käyttäjä saa tutkimusta tarkemman arvion siitä, miten oma palkka vertautuu muihin.

Palkkapuntarista saa tietoa myös siitä, minkälaista palkkaa toista sukupuolta olevat juristikollegat keskimäärin saavat samalla kokemuksella.

– Palkkapuntarissa kysytään myös sukupuolta, jotta voidaan tuoda esille sukupuolten välisiä palkkaeroja ja myös sitä, että ne eivät ole perusteltuja. Naiset ansaitsevat miehiä vastaavalla kokemuksella keskimäärin vähemmän palkkaa. Jotta tätä palkkaeroa pystyttäisiin kaventamaan, on tiedostava, että näitä palkkaeroja on olemassa, sanoo Blåfield.

Oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus vuonna 2020 on 4 350 euroa kuukaudessa.

Lakimiesliitto antaa vuosittain myös vähimmäispalkkasuositukset. Suositukset perustuvat Palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vastavalmistuneille maksettavista mediaanipalkoista.

Palkkasuositus on herättänyt kysymyksiä julkisen sektorin palkkoihin liittyen, sillä suositus voi olla huomattavasti korkeampi kuin mitä julkisella sektorilla maksetaan.

– Olemme halunneet pitää kiinni siitä linjasta, että pelkästään työskentelysektori ei oikeuta pienempään palkkaan, vaan vaativissa tehtävissä julkisella sektorilla tulisi ansaita yhtä hyvin kuin yhtä vaativissa tehtävissä yksityisellä sektorilla. Palkkasuositukset ovat ohjeellisia. Niiden tarkoitus on antaa käsinojaa palkkaneuvotteluissa, että ihmiset pyytäisivät riittävän hyvää palkkaa, kertoo Blåfield.

Palkkasuositusten tarkoitus on antaa käsinojaa palkkaneuvotteluissa, että ihmiset pyytäisivät riittävän hyvää palkkaa.

Vaikka palkkasuositukset ovat tavoitteellisia, silti keskimäärin puolet yksityisellä sektorilla aloittavista juristeista saa vähintään Lakimiesliiton suosituksen mukaista vähimmäispalkkaa.