På de politiska barrikaderna endast for rättstatens skull

Blogit ja Kolumnit
24.10.2018 • Antero Rytkölä

Arbetsmarknadens påtryckningar har färgat hösten. Frågan uppmärksammades på Juristförbundets forum Työ ja Oikeus (Arbete och Rätt). Läs mer på sidan 56
i denna tidning.

Juristförbundet bedriver omfattande förmånsbevakning relaterad till arbetslivet. Verksamheten gäller utöver lönefrågor även främjande av juristernas arbetsvillkor och välbefinnande. Vi uppmärksammar familjepolitiken och förutsättningarna för företagande och vi fäster stor vikt vid juristernas allmänna duglighet: Vår kompetens bör vara konkurrenskraftig. Juridisk grundutbildning av hög kvalitet och möjligheter till fortbildning står som garanti för detta.

Juristförbundet vill säkerställa att samhället tillförs kompetenta jurister för olika uppgifter, att juristernas insatser uppskattas såväl pekuniärt som på annat sätt och att kårens välbefinnande beaktas.

Om rättsstatens principer inte är hotade ingår politiska strejker inte i vår påtryckningsarsenal. Politiska strejker riktar sig i första hand mot landets regering och dess åtgärder.

Politiska strejker ingår inte i vär påtryckninsarsenal.

Politiska beslut fattas inte av oss utan av riksdagen, men vi deltar aktivt i lagberedningen. Vi deltar i många rätts- och utbildningspolitiska projekt och vi påverkar aktivt arbetslivets utveckling utgående från fakta och verkliga premisser. Vi ställer oss på strejkbarrikaderna endast om rättsstaten är hotad. Under den senaste tiden har vi tyvärr fått se exempel på sådant här i Europa: I Polen och Ungern handlar det inte enbart om politiska svängningar, utan om rämnande rättsgrunder. I sådana situationer bör de rättslärda agera även politiskt.

Tryggandet och utvecklandet av rättsstaten gagnar både juristkåren och medborgarna. Det som främjar individens intressen gagnar alltså hela samhällssystemet. Utvecklingen av domstolsväsendet är ett gott exempel på detta. Ett haltande domstolsväsende har direkt och indirekt negativ inverkan på både juristkåren och samhället. Av den orsaken pläderar Juristförbundet bland annat för grundande av ett domstolsverk.

Inverkan på landets politiska riktlinjer sker genom röstning i riksdagsval. Juristförbundet gläder sig åt varje politiskt aktiv medlem som kandiderar i det förestående valet. Vi är övertygade om att kandidaterna främjar rättsstaten genom sitt arbete och sina insatser. Eftersom partipolitisk påverkan inte ingår i våra verksamhetsprinciper kan vi inte stöda enskilda partier eller kandidater ekonomiskt.

Vårt centrala tema i vårens riksdagsval är tryggande av rättsstaten. Det viktiga åtagandet kommer att sysselsätta oss även framöver.