Osallistu liiton toiminnasta päättämiseen

Lakimiesliiton valtuuskunnan kokoonpano vaihtuu seuraavan kerran syksyllä 2021. Tuolloin vaaleissa valitaan valtuuskuntaan 40 jäsentä toimikaudelle 2021–2024. Vaalissa täytettävien paikkojen lisäksi valtuuskunnassa on neljä opiskelijayhdistyspaikkaa.

Valtuuskunnan lisäksi jäseniä osallistetaan toimintaan liiton monissa valiokunnissa ja työryhmissä. Valiokunta- ja työryhmätyössä on mukana kymmenittäin jäseniä. Valiokuntia täydennetään vuosittain, ja työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Valtuuskunta kokoontuu tavanomaisesti kaksi kertaa vuodessa linjaamaan liiton toimintaa. Halutessaan valtuuskunta voi kuitenkin kokoontua myös ylimääräisiin kokouksiin. Valiokunnat kokoontuvat tyypillisesti noin 4–6 kertaa vuodessa. Koronavuoden aikana sekä valtuuskunnan kokouksissa että valiokunnissa siirryttiin onnistuneesti etäyhteyksien tiiviiseen hyödyntämiseen.

Valtuuskunnan vaaleihin kannattaa asettua ehdolle, jos haluaa vaikuttaa liiton ylimmässä päätöksentekoelimessä.

Valtuuskunnan vaaleihin kannattaa asettua ehdolle, jos haluaa vaikuttaa liiton ylimmässä päätöksentekoelimessä. Valiokuntatyöstä ja muista liiton luottamustehtävistä Lakimiesliiton toimisto antaa mielellään tarkempaa tietoa. Toimiston tehtävänä on valmistella asioita niin, että luottamustehtävien hoito pysyy mielekkäänä – ja niihin kuluva aika kohtuullisena.

1. Lähtötilanne

Kaikki lähtee siitä, että on halu vaikuttaa Lakimiesliiton toimintaan.

2. Vaikuttajaksi valtuuskuntaan tai valiokuntiin

Lakimiesliiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Valtuuskunta linjaa liiton strategian sekä vahvistaa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin. Valtuuskunta valitsee myös liiton johdon: valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton hallituksen jäsenet.

Valtuuskunta linjaa liiton strategian.

Liiton valiokuntien jäsenet päättää puolestaan hallitus. Valiokuntia täydennetään vuosittain, ja haku valiokuntiin tapahtuu kevätkesällä. Hakuilmoitus julkaistaan liiton viestintäkanavissa hyvissä ajoin.

3. Valtuuskuntaan vaalien kautta

Lakimiesliiton valtuuskunta valitaan vaalilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Seuraavan kerran vaali on syksyllä 2021. Vaalilla valtuuskuntaan vaalitaan 40 liiton jäsentä. Seuraava toimikausi on 2021–2024.

4. Ehdokkaaksi: jäsenyhdistys tai valitsijayhdistys

Vaaleissa ehdokkaita voivat asettaa Lakimiesliiton jäsenyhdistykset tai henkilöjäsenten muodostamat valitsijayhdistykset.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ole yhteydessä jäsenyhdistyksiimme ja kysy, millä aikataululla ne kokoavat jäsenlistansa.

Voit myös organisoida ehdokkuutesi ympärille oman valitsijayhdistyksen, jonka jäsenten tulee itsesi tavoin olla liiton jäseniä. Lisätietoa ehdokasasettelusta antaa Tommi Rainerma (tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi).

5. Vaaliteemat näkyviin

Valtuuskunnan vaali on juuri oikea paikka tuoda näkyviin jäsenyhdistysten ja yksittäisten ehdokkaiden keskeisimpiä teemoja. Mitä aiemmin yhdistykset ja ehdokkaat aloittavat keskustelun, sitä paremmin se ehtii tavoittaa liiton jäsenet. Kunnon teemat innostavat myös jäseniä käyttämään äänioikeuttaan!

Kunnon teemat innostavat jäseniä käyttämään äänioikeuttaan.

6. Valtuuskunta aloittaa työnsä

Valtuuskunnan vaali käydään 28.9.–21.10. Uusi valtuuskunta aloittaa työnsä loppuvuodesta 2021. Tuolloin uusi valtuuskunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa.

7. Opiskelijavaikuttamiselle oma väylä

Valtuuskunnan opiskelijajäseniä ei valita vaalilla. Opiskelijoille on kuitenkin varattu valtuuskunnasta neljä paikkaa. Näiden paikkojen haltijat tulevat kiertävällä järjestyksellä oikeustieteen opiskelijoiden järjestöistä. Järjestöt päättävät edustajansa itsenäisesti. Liiton valiokuntahaussa turvataan niin ikään opiskelijoiden äänen kuuluminen kohdennetulla hakumenettelyllä.

Opiskelijoille on varattu valtuuskunnasta neljä paikkaa.

8. Vaikuttamaan!

Lakimiesliiton kokoisessa organisaatiossa kynnys rivijäsenestä luottamustehtäviin on matala. Kaikkein helpoin tapa vaikuttaa on toki käyttää äänioikeutta valtuuskunnan vaalissa.