Opiskelija-asiamies on opiskelijan asialla

Opiskelijoiden edunvalvonta, heidän työelämänsä tukeminen ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen. Näin Noona Hanni ja Anni Marttala tiivistävät tärkeimmät tehtävänsä opiskelija-asiamiehinä.

– On tärkeää pysyä mukana siinä, mitkä asiat ovat ajankohtaisia ja koskettavat juuri nyt oikeustieteen opiskelijoita. Näin voimme ajaa opiskelijoiden etua parhaalla mahdollisella tavalla, Marttala täydentää.

Opiskelija-asiamiehet vastaavat liiton opiskelijakentän työstä ja ovat tiiviissä yhteistyössä liiton opiskelijavaliokunnan kanssa. Siinä on edustajia kaikista oikeustieteen ainejärjestöistä.

Tukea työelämään myös poikkeusaikoina

Vuoden 2020 opiskelijatyön kärkiteemat ovat opiskelijoiden työelämän ja jaksamisen tukeminen. Teemat ovat hyvin linjassa koko Lakimiesliiton vuoden painopisteisiin, jotka koskevat nuorten ammattilaisten tukemista ja työssä jaksamista.

Vuoden 2020 opiskelijatyön kärkiteemat ovat opiskelijoiden työelämän ja jaksamisen tukeminen.

– Määritimme kärkiteemat yhteistyössä opiskelijavaliokunnan kanssa alkuvuodesta. Vielä tuolloin emme tienneet, että koronaepidemian myötä ne nousisivat keväällä entistäkin ajankohtaisemmiksi, Hanni sanoo.

Koronan vaikutukset opiskelijoihin ovat olleet suuret. Opintojen edistäminen poikkeusoloissa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen siirtyminen tai peruminen ovat olleet haasteita, joihin myös opiskelija-asiamiehet ovat halunneet reagoida.

– Opiskelijoiden on tärkeä tietää, että liitto antaa tukea työelämään ja jaksamiseen näin poikkeusaikanakin, Hanni painottaa.

Suunnitteilla on verkkomateriaalia työnhaun tueksi.

Opiskelijoiden työelämän tukemiseksi liitto on järjestänyt keväällä esimerkiksi verkkokoulutuksia ja webinaareja. Suunnitteilla on myös verkkomateriaalia työnhaun tueksi, jotta opiskelijat voisivat entistä paremmin oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

Sydämenasiana jaksaminen

Loppuvuodesta 2019 liitto toteutti opinto- ja hyvinvointikyselyn oikeustieteen opiskelijoille. Vastauksissa tuli ilmi, että moni opiskelija kokee vapaa-aikansa määrän vähäiseksi ja stressaa erityisesti kurssiarvosanoista.

– Yhdessä opiskelijavaliokunnan ja liiton toimiston kanssa olemme pohtineet paljon, miten juuri me liittona voisimme tukea opiskelijoita opinnoissa ja työssä jaksamisessa, Marttala kertoo.

Yksi välillinen keino helpottaa opiskelijoiden jaksamista on koulutuspoliittinen vaikuttaminen. Opiskelija-asiamiehet seuraavat tällä hetkellä esimerkiksi keskustelua koulutuksen sisäänottomääristä sekä auskultointipaikkojen hakukriteereistä.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että auskultointipaikkoja lisättäisiin.

– Pitkään keskustelussa olleet auskultointivalintakriteerit ovat vaikuttaneet siihen, että jo opintojensa alkuvaiheessa opiskelijat kokevat painetta saada hyviä arvosanoja. Pyrimme vaikuttamaan auskultointihaun pisteytykseen sekä lisäämään tietoisuutta hakumenettelystä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että auskultointipaikkoja lisättäisiin, Hanni tiivistää.

Hanni ja Marttala kannustavat ottamaan suoraan yhteyttä, jos jokin koulutukseen tai työelämään liittyvä asia askarruttaa. Opiskelija-asiamiehet kyllä auttavat ja neuvovat.

Lue lisää Noona Hannista ja Anni Marttalasta.