Opiskelija-asiamies – linkki liiton ja opiskelija­jäsenten välillä

Lakimiesliiton opiskelija-asiamies Noona Hanni.

Noona Hanni aloitti opinnot Turun yliopiston oikeustieteellisessä vuonna 2015. Opiskeluaikana hän on muun muassa toiminut Lex ry:n hallituksessa, työskennellyt harjoittelijana asianajotoimistossa sekä suorittanut vaihto-opinnot Balilla.

Lukuvuosien lomassa Hanni on ehtinyt myös tehdä töitä muutamaan otteeseen ulkomailla matkailualalla.

Tällä hetkellä Hanni suorittaa maisteriopintoja ja työskentelee Lakimiesliitossa opiskelija-asiamiehenä.

Haluan osalistaa opiskelijoita koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Mikä on opiskelija-asiamiehen tärkein tehtävä?

Opiskelija-asiamies toimii linkkinä opiskelijajäsenten ja Lakimiesliiton välillä.

Opiskelija-asiamiehenä haluan pitää huolen siitä, että liiton tarjoamat edut ja mahdollisuudet ovat kaikkien oikeustieteen opiskelijoiden tiedossa ja saatavilla opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

Haluan osalistaa opiskelijoita koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä ottaa entistä paremmin maisterivaiheen opiskelijat huomioon Lakimiesliiton oikkaritoiminnassa.

Miksi sinusta tulee lakimies?

Minulle oli jo nuoresta pitäen selvää, että haluan vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Minusta piti tulla opettaja, toimittaja tai kirjailija.

Lukiossa yhteiskuntaopin opinnot herättivät kuitenkin mielenkiintoni oikeusvaltiota ja sen taustalla vaikuttavia periaatteita kohtaan, ja oikeustieteen opinnot avoimessa yliopistossa vain lisäsivät kiinnostustani. Oivalsin, että lainsäädäntö vaikuttaa vahvasti yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalla.

Haaveammattini journalismin parissa vaihtui nopeasti oikeustieteen opintoihin.

Haaveammattini journalismin parissa vaihtui nopeasti oikeustieteen opintoihin, enkä ole onneksi joutunut katumaan valintaani.

Millaista on lakimiehen työ 2050?

Uskoisin, että perinteiset lakimiehen työt tulevat kehittyneen teknologian ja tekoälyn myötä muuttamaan muotoaan ja osittain automatisoitumaan.

Toisaalta uskon, että lain soveltaminen ja oikeudellisten kysymysten ratkaiseminen ovat myös tulevaisuudessa juristin työn keskiössä.

Veikkaisin, että teknologia, automatisoitu päätöksenteko ja esimerkiksi tietosuojakysymykset pitävät juristit kiireisinä myös vuonna 2050.

Kolme asiaa, joita tarvitset päivittäin?

Päättäväisyyttä, luovuutta ja tavoitteita.

Vältän turhaa stressaamista ja vatvomista, sillä se syö voimavaroja.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Tasapainon löytäminen työn, opiskelun ja vapaa-ajan on välillä haastavaa. Pyrin nukkumaan riittävästi, liikkumaan vähintään kahdesti viikossa sekä tapaamaan ystäviäni – kaikesta tästä saan energiaa arkeen.

Vältän turhaa stressaamista ja vatvomista, sillä se syö voimavaroja.

Lue lisää Lakimiesliiton opiskelija-asiamiesten toiminnasta.