Oikkari, kiinnitä näihin asioihin huomiota työhakemuksessa

Usein oikkareiden hakemukset ovat lähes identtisiä, mikä luo haasteita valintaprosessiin, kertoo Markkinointi- ja HR-päällikkö Sara Tyynysniemi Hästö & Co:lta. Persoonallinen hakemus kiinnittää Tyynysniemen huomion.

Ensimmäisen oman alan työpaikan saanti edellyttää hakijalta aktiivisuuta.

– Jos hakijalla ei ole aiempaa työkokemusta, voi suoraan omalle alalle pääseminen olla haastavaa. Tällöin hakemuksessa kannattaa korostaa muiden reittien kautta kertyneitä taitoja, Tyynysniemi neuvoo.

Kun hakijan osaaminen ja kokemus vastaavat firman sillä hetkellä etsimää profiilia, tulee haastattelun aika.

– Haastatteluun kutsutut hakijat ovat osaamiseltaan sopivia, joten haastattelussa kiinnitän huomiota hakijan persoonaan. Jotta tiimit olisivat mahdollisimman vahvoja, tarvitaan niihin erilaisia persoonia. Valituksi tulevat ne henkilöt, jotka sopivat parhaiten osaksi yrityksen sen hetkistä työyhteisöä, ­Tyynysniemi kertoo rekrytointipäätökseen vaikuttavista ­seikoista.

Kaikenlainen työkokemus antaa valmiuksia työelämään

Työantaja ei hae pelkästään parasta hakijaa, vaan hyvien hakijoiden joukosta valitaan kuhunkin tehtävään sopivin.

– Hyvä ja erottuva hakemus on sellainen, joka tuo hakijan persoonan positiivisella tavalla esiin. Innostus ja motivaatio saavat näkyä, ja hakemuskirje on tärkeää räätälöidä kyseiseen tehtävään sopivaksi, sanoo Castren & Snellmanin henkilöstön kehittämispäällikkö Jenni Marko.

Castrén & Snellmanille ei ole Markon mukaan mahdollista päästä töihin ilman kokemusta.

– Nuorempienkin harjoittelijoiden työtehtävät ovat sen verran vastuullisia, että työelämän perustaidot on hyvä olla opittuna. Oman alan työkokemusta emme tietenkään edellytä, vaan kaikki työkokemus on arvokasta. Hakijalle on eduksi, jos hän on aiemminkin mennyt rohkeasti epämukavuusalueelle ja osoittanut erilaisissa tilanteissa oma-aloitteisuutta, luovuutta tai vastuullisuutta, Marko kertoo.

Työnhaku on Markon mukaan taito jossa voi kehittyä. Aina voi pyytää palautetta myös rekrytoijilta.

– Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa, samoin ­rohkeus olla oma itsensä joskus jännittävissäkin haastattelu­tilanteissa. Joskus auttaa myös se, että on oikeassa paikassa ­oikeaan aikaan.

Positiivinen asenne ja halua oppia tärkeää

Vastavalmistuneiden rekrytointiin Helsingin hallinto-oikeudessa osallistuvan hallinto-oikeustuomari Taina Hakkaraisen mukaan hakijajoukosta voi erottua hakemuksella, joka on tiivis ja ytimekäs ja jossa ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä.

– Hakemuksessa on hyvä tuoda esiin kiinnostus avoinna olevaa työtehtävää kohtaan sekä esittää lyhyet perustelut sille, miksi pitäisi tulla valituksi tehtävään.

Työnsaannin kannalta tärkeintä on Hakkaraisen mukaan hakemuksesta saatava ensivaikutelma, henkilön onnistuminen haastattelussa sekä oma aktiivisuus työnhaussa. Myös suosittelijoiden antamalla lisätiedolla voi olla merkitystä. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaminen antaa perusvalmiudet juristin työhön, joten aiempi työkokemus ei ole ehdoton edellytys.

– Tärkeää on positiivinen asenne ja halua oppia uutta, Hakkarainen sanoo.

Hakkarainen hakee henkilöitä, jotka omaavat valmiudet omaksua nopeasti uusia asioita ja joilla on analysointikykyä sekä taito kirjoittaa sujuvaa juridista tekstiä.

– Työssä kehittymisen kannalta substanssikokemusta tärkeämpää on kyky erottaa olennainen epäolennaisesta ja hahmottaa mistä asiassa on kysymys, sanoo Hakkarainen.

Osaaminen ratkaisee rekryvalinnan

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamiehen Marjaana Laineen mukaan valtion rekrytoinnissa painaa erityisesti ­osaaminen.

– Työkokemuksella on merkitystä, mutta myös muut kiinnostuksen kohteet painavat vaa’assa, esimerkiksi lopputyöt, projektit ja vapaa-ajan aktiviteetit, sanoo Laine ja lisää, että hakuilmoituksesta pitäisi kyllä aika hyvin olla luettavissa, kuinka kokenutta henkilöä haetaan.

Hakemus pitää kohdentaa haettavana olevaan tehtävään.

– Erityisen tärkeää on antaa rekrytoijalle selvät vastaukset hakuilmoituksessa esitettyihin asioihin, toivottuihin osaamisiin ja taitoihin. Jos rekrytoija joutuu etsimään vastauksia suurennuslasin kanssa, erottuu hakija porukasta ei-toivomallaan tavalla, kertoo Laine.

Haastatteluun Laine antaa kaksi ohjetta: ole oma itsesi ja valmistaudu.

– Hakijan tulee osoittaa kykyä peilata itseään avoinna olevaan tehtävään ja perustelemaan uskottavasti miksi hän suoriutuisi siitä hyvin. Myös organisaatiotuntemuksesta voi olla hyötyä, ohjeistaa Laine.