Oikkareiden palkkapussin paksuus vaihtelee

Opiskelijoiden työkyselyssä tutkitaan muun muassa opiskelijoiden palkkatasoa, ylityötä ja palkkauksen eroavaisuuksia juridisen alan töissä. Lokakuussa suoritettuun työkyselyyn vastasi 819 oikeustieteen opiskelijaa.

– Olimme iloisia, että niin moni opiskelija vastasi jälleen opiskelijoiden työkyselyyn. Saimme kyselyyn myös paljon avoimia vastauksia, jotka kertovat opiskelijoiden ajatuksista palkkauksesta ja työnhausta. Tämä auttaa meitä ottamaan jatkossa paremmin huomioon opiskelijoiden toiveet Lakimiesliiton palveluita ja webinaareja suunnitellessa, iloitsevat Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala.

Palkkasuosituksia noudatetaan yksityisellä sektorilla

Lakimiesliiton palkkasuositukset oikeustieteen ylioppilaille kasvavat porrastetusti opintopisteiden mukaan. Alle 60 opintopistettä kerryttäneelle oikeustieteen ylioppilaalle palkkasuositus on minimissään 2 020 euroa kuukaudessa, kun taas 180 opintopistettä suorittaneelle summa on jo lähes 3 000 euroa kuukaudessa.

Lakimiesliiton palkkasuositukset oikeustieteen ylioppilaille kasvavat porrastetusti opintopisteiden mukaan.

– Tulosten perusteella yksityisellä sektorilla työskentelevistä opiskelijoista noin puolet vastaajista saivat Lakimiesliiton suositusten mukaista palkkaa. Yksityisen sektorin työnantajat myös vetoavat itse liiton palkkasuosituksiin, kertoo Hanni.

Palkkaerot opiskelijoiden välillä syntyvät kerrytettyjen opintopisteiden lisäksi sen mukaan, hakeudutaanko opiskeluaikana töihin yksityissektorille vai julkiselle sektorille.

– Julkisella sektorilla palkkasuosituksia noudatetaan huomattavasti vähemmän. Vain noin 20 prosenttia julkisella sektorilla työskentelevistä työkyselyn vastaajista sai palkkaa liiton suositusten mukaan. Tämä johtunee pitkälti valtiolla yleisesti käytössä olevasta harjoittelutukijärjestelmästä. Käytännössä siis kaikille korkeakouluharjoittelijoille maksetaan julkisella sektorilla suunnilleen saman verran, selventää Marttala.

Vain noin 20 prosenttia julkisella sektorilla työskentelevistä työkyselyn vastaajista sai palkkaa liiton suositusten mukaan.

Työkyselyn vastausten perusteella myös yksityissektorin työnantajat eroavat siinä, kuinka paljon opiskelijat tienaavat ja miten opiskelijoiden palkkasuosituksia noudatetaan.

Suurissa asianajotoimistoissa lähes 60 prosenttia vastaajista sai vähintään liiton suosituspalkkaa, kun taas pienissä eli alle 20 juristin toimistoissa noin 30 prosenttia vastaajista.

– Huojentavaa oli huomata, etteivät tulokset antaneet osviittaa sukupuolten välisistä palkkaeroista opiskeluaikana, Hanni iloitsee.

Ylitöitä tehdään jo opiskeluaikana

Työkyselyn tulokset paljastivat opiskelijoiden tekevän edelleen runsaasti ylitöitä. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tai määräyksestä tehty työ, jota tehdään kahdeksan tunnin ylittävin osin vuorokaudessa tai 40 tunnin ylittävin osin viikossa.

Kyselyyn vastanneista oman alan töissä käyvistä opiskelijoista lähes 40 prosenttia ilmoitti tekevänsä ylitöitä. Vaikka ylitöiden tekeminen on hieman vähentynyt verrattuna edelliseen kahden vuoden takaiseen työkyselyyn, on luku edelleen huolestuttavan korkea.

Opiskelu on opiskelijan päätyö.

– Opiskelu on opiskelijan päätyö, ja monet opiskelijat suorittavat opintoja samaan aikaan jopa täyspäiväisen työn ohella. Kun ylitöitä tehdään näinkin paljon, on opiskelijoiden jaksamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota, opiskelijakoordinaattorit painottavat.