Oikeusguru-kilpailu tarjoaa opiskelu­paikan kahdelle parhaalle

Oikeusguru-kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.10.2019.

Suomen Lakimiesliiton ja Historian yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n järjestämä Oikeusguru-kilpailu tutustuttaa lukiolaisia oikeus­tieteen opiskeluun ja testaa heidän osaamistaan lakitiedossa. Koko Suomen laajuinen alkukilpailu järjestetään sähköisesti 6. marraskuuta kaikissa kilpailuun ilmoittautuneissa lukioissa.

Suomen ensimmäinen Oikeusguru valitaan 9. joulukuuta korkeimmassa oikeudessa järjestet­tävässä finaalissa.

Kilpailu tarjoaa lukiolaisille valintakokeiden ja ylioppilastodistuksen ohella väylän saada opiskelupaikka oikeustieteellisissä tiedekunnissa.

Kilpailu tarjoaa lukiolaisille valintakokeiden ja ylioppilastodistuksen ohella väylän saada opiskelupaikka oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yli­­opisto myöntävät kumpikin hake­muksesta opinto-oikeuden yhdelle kilpailussa menestyneelle. Kilpailun kautta oikeustieteen opiskelupaikka avautuu siis kahdelle lakitiedon osaajalle. Lisäksi parhaat saavat myös rahapalkinnot.

Kilpailun kaksi parasta saa opiskelupaikan oikeustieteen alalta.

Itä-Suomen yliopiston oikeustie­teiden laitoksen johtaja Tapio Määttä ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani Ilari Hovila toivovat kilpailun kannustavan yli­päätään lakitiedon opiskeluun jo lukiovaiheessa. Yliopistojen edustajat osallistuvat myös kilpailun kysymysten laadintaan ja loppukilpailun tuomarointiin.

Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toivoo kilpai­lun korostavan oikeudellisiin kysy­myk­siin liittyvän tiedon merkitystä.

– Esimerkiksi kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvillä aiheilla on tärkeä merkitys jo peruskoulussa, mutta oikeudellisen tie­don merkitys korostuu viimeistään lukiossa, Tilander toteaa.

Kilpailun avulla lukiolaiset saavat nykyistä paremman kuvan oikeustieteen opinnoista yliopistossa.

– Kilpailun avulla lukiolaiset saavat myös nykyistä paremman kuvan oikeustieteen opinnoista yliopistossa. Tämä on hyvä asia jo siksi, että opiskelemaan siirtymistä halutaan jouduttaa nykyisestä ja se sujuu sitä nopeammin, mitä paremmin eri opiskeluvaihto­ehdot ja niiden sisällöt tunnetaan lukiolaisten keskuudessa.