Oikeudenhoitoa kuulo­suojaimet päässä?

Blogit ja Kolumnit
17.12.2019 • Antero Rytkölä

Oikeushallinnossa on parhaillaan käynnissä työympäristö- ja toimitilakonseptin päivitystyö. Toimitilojen uudistaminen tarkoittaa käytännössä neliöiden nipistämistä jo valmiiksi puutteellisilta työpaikoilta ja ammattilaisten ajamista ”moderneihin monitoimitiloihin”.

Uudistus tarkoittaisi merkittäviä leikkauksia oikeushallinnon työntekijöiden toimitilojen koossa ja jopa henkilökohtaisista työpisteistä luopumista.

Perusteina ovat tietenkin säästöt ja digitalisaatio. ”Monitoimitilojen” rakentaminen on kuitenkin helposti aivan yhtä kallista kuin työrauhan tarjoavien huoneiden. Ja digitalisaatio muuttaa kyllä työvälineitä, mutta ei vie tarvetta keskittymiseen.

Uudistusten hintana on laskeva työteho ja pitkittyvät prosessit.

Mallia on otettu muilta valtion sektoreilta – joiden kokemukset eivät ole mairittelevia. Olemme keskellä isompaa yhteiskunnallista kysymystä: eikö yhteiskunnan palkollisille haluta tarjota työhön sopivia toimitiloja?

Eikö yhteiskunnan palkollisille haluta tarjota työhön sopivia toimitiloja?

Haluammeko, että työssään kuormittuneiden ammattilaisten työaikaa menee vapaana olevan työpisteen metsästykseen? Sellaisen viimein löytäessään hän voi sitten vetää kuulosuojaimet korviinsa alkaessaan ratkoa käsissään olevaa henkirikosta tai perheriitaa.

Työrauhan lisäksi kyse on myös salassapitoon liittyvistä ongelmista. Lakimiesliitto ja sen oikeushallinnon alalla toimivat jäsenjärjestöt ovatkin pyytäneet tietosuojavaltuutetulta lausuntoa asiakkaiden tietosuojan toteutumisesta toimi­tilauudistuksessa.

Työrauhan lisäksi kyse on myös salassapitoon liittyvistä ongelmista.

Suunnitelluissa monitoimitiloissa ei käsityksemme mukaan toteudu tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellytykset siten kuin apulaisoikeuskansleri on päätöksissään (OKV/116/1/2012 – 18.10.2013 ja OKV/976/1/2010 – 10.07.2012) edellyttänyt TE-toimistojen toimitiloilta.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, antero.rytkola@lakimiesliitto.fi