Nuoria, identiteettiä ja työssäjaksamista

Blogit ja Kolumnit
16.06.2020 • Janne Laukkanen

Kun organisaatiossa aletaan puhua strategiatyöstä, ihmisten kulmat kohoilevat usein merkitsevästi. Paljon melua, vähän villoja!

Jostain syystä suunnittelu ei herätä terminä samanlaista antipatiaa. Pidämme ymmärrettävänä, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan hieman fundeeraamista. Vasta tämän jälkeen suunnitelmat alkavat konkretisoitua teoiksi.

Lakimiesliiton kuluvan vuoden painopisteitä ovat:

  • nuoret ammattilaiset, eli työuran alussa oleville ajankohtaisten kysy­mysten vahva esiin nostaminen
  • ammatti-identiteettimme tukeminen ja
  • työssäjaksaminen.

Hallituksen valitsemat painotukset ovat saaneet vahvaa vastakaikua. Tämä ei ole yllättävää, sillä ne kumpuavat suoraan jäsenistöltä tulleesta palautteesta. Juuri näistä asioista puhuminen koetaan tärkeäksi ja alan tulevaisuuden kannalta merkitykselliseksi.

Hallituksen valitsemat painotukset ovat saaneet vahvaa vastakaikua.

Teemat näkyvät myös liiton viestinnässä – ja Lakimiesuutisten aiheissa.

Tälläkin kertaa haluamme nostaa esille nuoria ammattilaisia ja heille tärkeitä teemoja – opiskelijoita unohtamatta. Esimerkiksi vastavalmistuneiden tuoreet työllistymisongelmat ovat esillä uutisjutussamme. Uudistunut Oikkari-palsta aloittaa puolestaan liiton opiskelija-asiamiesten esittelyllä.

Identiteettimme ponnistaa ammattinimikkeestä. Lakimiesliitossa on käynnissä hanke, jonka tavoitteena on luoda ohjeisto lakimies- ja juristi-termien käyttämisestä. Nimikkeitä ei ole suojattu lainsäädännössä, ja liitto on kiinnittänyt huomiota niiden ajoittaiseen harhaanjohtavaan käyttöön.

Kukaan ei olisi voinut kolme kuukautta sitten aavistaa, millaisen digi- ja etätyöloikan otamme.

Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei voi välttää koronakeväänä. Kukaan ei olisi voinut kolme kuukautta sitten aavistaa, millaisen digi- ja etätyöloikan otamme. Se on vaatinut myös venymistä. Jäsenkyselymme mukaan epidemia muutti liki kaikkien juristien työtä. Toisaalta valtaosa vastaajista koki etätyön lopulta sopivan tehtäviinsä.

Tätä kirjoittaessa Suomi on avautumassa koronarajoitteista. Onnistuneenkin etäilyn jälkeen jokainen meistä kaipaa sosiaalisia kohtaamisia – ihan jo hyvinvoinnin vuoksi.

Aurinkoista kesää!

Kirjoittaja on Lakimiesuutisten päätoimittaja, janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi, @LaukkanenJanne