Niko Jakobsson – sääntelyn kehittäjä

Asianajoalan sääntely tulee varmasti olemaan vahvasti esillä toimikaudellani niin kuin myös oikeudenhoidon ja asianajoalan digitalisaatio, Jakobsson ennakoi.

Sääntelyn uudistamiseen on hänen mukaansa niin ulkoisia kuin sisäisiä syitä. Esimerkiksi rahanpesun estämiseen ja tietosuojaan liittyvät lainsäädäntöhankkeet asettavat uusia asianajajiin kohdistuvia velvoitteita.

Asianajoalan sääntely tulee varmasti olemaan vahvasti esillä toimikaudellani niin kuin myös oikeudenhoidon ja asianajoalan digitalisaatio.

Samaan aikaan myös asianajoalan sisällä pohditaan nykyisen itsesääntelyn ajantasaisuutta.

Asianajajaliitto on myös uudistamassa jäsenasiointiaan ja valvontalautakunnan kanteluasioiden käsittelyä.

Samaa kehityssuuntaa Jakobsson toivoo myös tuomioistuimiin: asianosaiset saisivat juttunsa sähköisesti vireille ja voisivat seurata niiden käsittelyä sekä toimittaa oikeudenkäyntiaineistoja tietoturvallisessa portaalissa.

Ennen uutta rooliaan Jakobsson on toiminut pitkään Asianajajaliiton erilaisissa luottamustehtävissä, ja ammattikunnan odotukset liiton suhteen ovat tulleet tutuiksi.

Tuore pääsihteeri on toiminut niin Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksessa kuin Asianajajaliiton valtuuskunnassa ja liiton moninaisissa asiantuntijatehtävissä.

Hyppy asianajotoiminasta liiton pääsihteerin rooliin ei ole lainkaan niin iso kuin se voisi ulkoapäin näyttää.

Pääsihteerin rooliin kuuluu liiton toimiston esimiestyö ja kehityshank­keiden johtaminen.

– Hyppy asianajotoiminasta liiton pääsihteerin rooliin ei ole lainkaan niin iso kuin se voisi ulkoapäin näyttää. Boreniuksella rooliini kuuluivat esimerkiksi monet sellaiset kehittämiseen ja hallintoon liittyvät vastuualueet, jotka ovat ajankohtaisia myös Asianajajaliitossa, Jakobsson toteaa.