Naisjuristit ry – Laillista naisvoimaa

Millaista Naisjuristit ry:n toiminta on?

Yhdistyksemme on suunnattu kaikille naisjuristeille tehtävästä riippumatta. Jäseneksi voi liittyä nainen, joka on suorittanut oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinnon tai näitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Jäseneksi voi liittyä myös, jos on suorittanut ulkomailla tutkinnon, joka kansainvälisten sopimusten mukaisesti tunnustetaan Suomessa lakimiestutkinnoksi.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kenelle yhdistys on tarkoitettu?

Toimintamme painopiste on työelämässä ja edunvalvonnassa. Tasa-arvon edistäminen on tietenkin keskeistä. Toimintaan liittyy ammatillinen kehittäminen, verkostoitumisen edistäminen – kansallisesti ja kansainvälisesti – sekä ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttaminen.

Toimintamme painopiste on työelämässä ja edunvalvonnassa.

Meillä on ollut vierailukäyntejä esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun toimistoon, suurlähetystöihin, eduskuntaan ja muihin julkishallinnon kohteisiin. Äskettäin tutustuimme Finlaysoniin, jossa pääsimme myös edullisille ostoksille.

Järjestämme myös virkistystoimintaa, esimerkiksi teatteri- ja elokuvakäyntejä.

Mitä Naisjuristeihin kuuluminen antaa jäsenelle?

Jäsenyys antaa loistavat mahdollisuudet verkostoitua. Jäsen pääsee mukaan kaikille avoimeen toimintaan muiden naisjuristien kanssa, ja tämä on myös hyvä kanava vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja naisten tärkeiksi kokemiin asioihin.

Olemme jäsenenä muun muassa Suomen Lakimiesliitossa, Naisjärjestöjen keskusliitossa, Suomen UN Women -järjestössä ja European Women Lawyers Associationissa.

Miten Naisjuristien toimintaan pääsee mukaan?

Yhdistyksen sivustolta löytyy linkki liittymislomakkeeseen. Toiminta on sijoittunut lähinnä pääkaupunkiseudulle, mutta jos löytyy kiinnostuneita ja aktiivisia henkilöitä, tapahtumia voidaan järjestää muuallakin.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Tervetuloa verkostoitumaan, vaikuttamaan ja virkistymään! Olemme erittäin avoimia uusille ideoille ja ehdotuksille.

Kysymyksiin vastasi Naisjuristit ry:n puheenjohtaja Satu Kaskinen.