Märkvärdigt viktigt förbund

Blogit ja kolumnit
15.12.2020 • Antero Rytkölä

Juristförbundet är ett exceptionellt fackförbund: bland medlemmarna finns både löntagare, företagare och arbetsgivare. Alla juristyrken finns representerade.

När samhället blir mer komplext ökar behovet av jurister. ”Wicked problem”, lömska problem, är redan ett bekant fenomen. När ett problem är löst kommer ett par nya.

Juristförbundet tryggar juristernas ställning i arbetslivet så att vi åtminstone får samma förmåner som alla andra högutbildade.

Intressebevakning som riktas till anställningsvillkor är dock ett omfattande projekt, trots att inkomstnivån är den viktigaste frågan. Alla jurister får ännu inte lön och förmåner i enlighet med sina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Alla jurister får ännu inte lön och förmåner i enlighet med sina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Välbefinnande och arbetskapacitet är centrala frågor, och många frågor som anknyter till dem får sin lösning i kollektivavtal. Man måste vara medveten om att hinder för en gynnsam utveckling är att det ännu inte finns något kollektivavtal för den växande juristbranschen.

Rättspolitik är utveckling av arbetsvillkor för jurister när man tar hand om rättsstatens resurser och utvecklingen av lagstiftningen. Om rättsstatens funktion förfaller kommer juristernas arbetsvillkor att försämras.

Om juristarbetet är attraktivt tas å andra sidan den bästa kapaciteten i rättsstatens tjänst, rentav så att välbefinnandet och arbetskapaciteten tryggas.

Om rättsstatens funktion förfaller kommer juristernas arbetsvillkor att försämras.

Under de senaste åren har det blivit på modet att tvivla på det kloka i att vara medlem i ett fackförbund. Lyckligtvis verkar det nu som att jurister har insett värdet av ett eget förbund. Minskningen av medlemsantalet har stannat av och det har till och med ökat en aning.

Förbundet har två spetsar i medlemstjänsterna: arbetslivsfrågor och rättspolitik. Om Juristförbundet lyckas, gynnas både jurister och rättsstaten och samtidigt hela samhället. Ganska märkvärdigt!

Med tacksamhet för åren i förbundet tackar jag alla för samarbetet och önskar en god jul!

Antero Rytkölä, styrelseordförande, antero.rytkola@lakimiesliitto.fi