Marika Valjakka liiton hallituksen puheenjohtajaksi

Marika Valjakka on Lakimiesliiton hallituksen uusi puheenjohtaja.

Pyyntö asettumisestani ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi tuli eteeni lopulta äkkiä, mutta ratkaisutoimintaan tottuneena oma päätökseni syntyi vastuullisen harkinnan jälkeen ripeästi, Valjakka hymyilee.

Valjakka on ensimmäinen nainen liiton hallituksen nuijan varressa. Vaikuttamistyön Valjakka tuntee erinomaisesti toimittuaan kymmenkunta vuotta aktiivisesti Suomen Kihlakunnan­vou­­dit ry:ssä ja liiton valtuuskunnassa.

Valjakka on ensimmäinen nainen liiton hallituksen nuijan varressa.

Vuodesta 2016 alkaen hän on ollut puheenjohtajana Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edun­valvonta­järjestö PUSH ry:ssä.

Päivätyönään Valjakka on toiminut parikymmentä vuotta ulosottolaitoksen palveluksessa, joista viisitoista vuotta kihlakunnanvoutina. Joulukuun alussa hän aloitti Ulosottolaitoksen Sisä-Suomen toimintayksikön johtavana kihlakunnanvoutina.

– Hallituksen puheenjohtajana korostan edistäväni koko lakimieskunnan etua. Vaikka tulen julkiselta sektorilta, puheenjohtajan puhun koko toimialamme puolesta sektoreista riippumatta.

Vaikka tulen julkiselta sektorilta, puheenjohtajan puhun koko toimialamme puolesta sektoreista riippumatta.

Valjakka on erittäin tyytyväinen valtuuskunnan vahvistamaan tuoreeseen strategiaan 2021–2025.

– Iloitsen esimerkiksi siitä, että strategia nostaa esille työssä jaksamisen merkitystä. Työn tekee aina ihminen, ja juristi ei ole kone.

Työn tekee aina ihminen, ja juristi ei ole kone.