Målinriktad rättspolitisk påverkan

Blogit ja kolumnit
12.06.2019 • Antero Rytkölä

Vårens händelser visade åter att den som vill påverka regeringsprogrammet får löpa ett maratonlopp i stället för sprint. Juristförbundet och dess medlemsorganisationer inledde sitt aktiva rättspolitiska arbete för att påverka det kommande regeringsprogrammet redan för cirka ett år sedan.

Vi har presenterat vår gemensamma agenda för riksdagsledamöter, partiledare och andra opinionsbildare. Temat har varit ”Rätten tillhör alla”. Förbundets rättspolitiska mål har varit ett centralt dokument.

Förbundets främsta mål är kortare rättegångar och förbättrad tillgång till rättvisa.

Förbundets främsta mål är kortare rättegångar genom ökade personresurser och enklare processer samt förbättrad tillgång till rättvisa bl.a. genom att utvidga rättshjälpen till medelinkomsttagare och förbättra det skydd som rättsskyddsförsäkringarna ger.

Dessutom kräver förbundet en totalreform av sexualbrottslagstiftningen för att trygga den fysiska integriteten för vuxna och barn mot sexuella brott, familjevåld och grooming.

Vi har inte formulerat våra mål endast för regeringsförhandlingarna utan för hela den kommande regeringsperioden.

Att slå vakt om rättsstaten och de mänskliga rättigheterna är centrala element i juristernas yrkesetik.

Att slå vakt om rättsstaten och de mänskliga rättigheterna är centrala element i juristernas yrkesetik. Vi får inte tiga om missförhållanden.

Dessutom ligger rättsstatens funktionsförmåga i alla juristers intresse. Våra arbetsvillkor och vår ställning skulle bli betydligt sämre om samhällets förtroende för rättssystemet eller dess funktion försvagades. Det handlar således också om intressebevakning.

Ett viktigt mål är att upprätthålla och öka den juridiska kompetensen.

Ytterligare ett viktigt mål är att upprätthålla och öka den juridiska kompetensen. Budskapet är att hela samhället från förvaltningen till affärslivet behöver välutbildade jurister. Därför måste förbundet verka på ett vidsträckt område från utbildningspolitik till samhällets strukturer.

Det återstår således mycket att göra. När regeringsprogrammet är klart kommer vi att påverka dess genomförande och resurser samt att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

Och nästa riksdagsval kommer ju alltid väldigt snabbt.