Lisää oikeusosaamista lukioihin

Oikeusguru-kilpailu huipentui kahdeksan finalistin kesken joulukuussa 2019 korkeimmassa oikeudessa Helsingissä.

Lakimiesliiton yhtenä tavoitteena on lisätä lakitiedon opetuksen saamaa huomiota lukioissa. Sekä oikeustieteelliset tiedekunnat että Lakimiesliitto toivovat, että lukioiden tarjoamaan lakitiedon opetukseen saadaan aiempaa oikeustieteellisempi näkökulma, joka tekee oikeusjärjestelmää tutuksi.

Liitto pitää tärkeänä varsinkin syvemmän ymmärryksen saavuttamista oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Laajasta ymmärryksestä on lukiolaisille hyötyä, päätyvät he sitten opiskelemaan oikeustieteellisiin tiedekuntiin tai eivät. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, miten oikeusjärjestelmä muodostuu ja mitkä ovat sääntöjen ja lakien tarkoitukset.

Tiedon lisääminen lukioaikana hyödyttää ennen kaikkea oikeustieteellisiä tiedekuntia.

Tiedon lisääminen lukioaikana hyödyttää ennen kaikkea oikeustieteellisiä tiedekuntia. Kun lukiolaisilla on jo jatko-opiskelemaan hakiessaan ymmärrys perusteista, oppilaitoksiin hakeutuvat kaikkein motivoituneimmat oppilaat.

Vuonna 2019 Lakimiesliitto toteutti ensi kertaa lukiolaisille suunnatun Oikeusguru-kilpailun. Kilpailu saavutti heti suuren suosion, ja mukaan ilmoittautui peräti 126 koulua ympäri Suomen. Oikeusguru-kilpailu on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.

Lähtö

Tavoitteena oli kiinnittää huomiota lakitiedon opetukseen lukioissa.

Askelma 1: Idea uudesta kilpailusta

Oikeustieteen opiskelijat ehdottivat Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehelle vuoden 2019 alussa lukiolaisille järjestettävää kilpailua oikeustiedosta. Mallina toimi jo parinkymmenen vuoden ajan pyörinyt taloustieteen alan Talousguru-kilpailu.

Lakimiesliitto innostui ideasta ja alkoi järjestellä asiaa opiskelijajärjestöjen kanssa. Myös Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry lähti mukaan järjestäjäksi.

Askelma 2: Yllätyssuosio

Oikeusguru-kilpailu herätti jo heti keväällä valtavaa kiinnostusta. Mukaan ilmoittautui 126 lukiota kautta Suomen.

Houkuttimena toimivat muun muassa kilpailun pääpalkinnot: rahallisten palkintojen lisäksi kahdelle menestyneimmälle oli luvassa oikeustieteellisen alan opiskelupaikka, sijaintina Lapin ja Itä-Suomen yliopistot.

Askelma 3: Kilpailijoiden oikeusnäkemys laajenee

Oikeusguru-kilpailu konkretisoitui syksyn aikana, kun opiskelijat pääsivät toden teolla pohtimaan oikeudellisia kysymyksiä. Kilpailun tärkein arvo lienee siinä, että kilpailuun osallistuneet opiskelijat pääsivät miettimään oikeudellisia teemoja ja huomaamaan, että oikeudellisia kysymyksiä on kaikkialla yhteiskunnassa.

Kilpailuun osallistuneet huomasivat, että oikeudellisia kysymyksiä on kaikkialla yhteiskunnassa.

Askelma 4: Rakennetaan tulevaisuutta

Lakimiesliitto pyrkii laajentamaan ja kehittämään Oikeusguru-kilpailua myös jatkossa, ja kilpailusta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma.

Oikeusguru-kilpailusta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma.

Kun kilpailu vakiinnuttaa paikkansa, sillä on iso merkitys lukiolaisten oikeustieteellisen tietoisuuden lisäämisessä. Lakimiesliitto pyrkii kehittämään lukiolaisten tietotaitoa myös muilla keinoin. Parhaillaan selvityksessä on muun muassa, kuinka lukioihin mahdollisesti laajentuva TET-järjestelmä palvelisi potentiaalisia oikeustieteen opiskelijoita.

Askelma 5: Yhä laajempaan ymmärrykseen

Lakimiesliiton tavoitteena on, että lakitiedon opetukseen tuodaan yhä enemmän tietoa siitä, että lakitieto ei käsittele pelkästään lakeja vaan laajemmin erilaisia oikeudellisia kysymyksiä. Oikeusguru-kilpailussa käytettävät tehtävät voisivat esimerkiksi soveltua hyvin lakitiedon kurssin opetusmateriaaleiksi.

Maali tähtäimessä

Lukiolaisten ymmärrys oikeusjärjestelmän toiminnasta ja ulottuvuuksista kasvaa hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton opiskelija-asiamies Linnea Viherkenttää.

Oikeusguru-kilpailun voittaja Siiri Klubb.

 

Lue myös juttu ensimmäisen Oikeusguru-kilpailun voittajasta.