Liiton valtuuskunnan vaali lähestyy

Valtuuskuntaan kuuluu 44 jäsentä, joista 40 valitaan vaalilla. Vaalilla valittavat ovat oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita liiton jäseniä. Lisäksi valtuuskunnassa on neljä opiskelijajärjestöedustajaa järjestöjen kesken kiertävällä vuorolla.

Valtuuskuntaan kuuluu 44 jäsentä, joista 40 valitaan vaalilla.

– Valtuuskunnan vaali ovat jäsenillemme tärkeä vaikuttamisen paikka. Valtuuskunta käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Olen halunnut puheenjohtajana rohkaista valtuuskunta aktiiviseen keskusteluun ja toisemme ajattelun hyvähenkiseen haastamiseenkin, valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja Tuula Linna toteaa.

– Valtuuskunta ei kokoonnu kaksi kertaa vuodessa vain kumi­leimasimena vahvistamaan asioita, vaan aidosti linjaamaan liiton toimintaa. Kannustan jäseniä pyrkimään tärkeään tehtävään, ja jäsenyhdistyksiä monipuolisten ehdokaslistojen kokoamiseen. Nyt on aika vaikuttaa.

Valtuuskunta ei ole kumileimasin.

Liiton hallitus vahvistaa vaalin tarkan ajankohdan ja vaalitavan viimeistään huhtikuun kokouksessaan.

Vaali järjestettiin kolme vuotta sitten ensimmäisen kerran sähköisesti aiemman postivaalin sijaan. Äänestämään pääsi tuolloin liiton verkkosivujen kautta vajaan kuukauden ajan. Sähköisestä vaalista saatiin erittäin hyviä kokemuksia. Sähköisen äänestäminen lisäksi jäsenille tarjottiin myös mahdollisuus liiton toimistolla tapahtuneeseen äänestämiseen. Tätä mahdollisuutta hyödynsi muutama jäsen.

Äänioikeutettuja ovat ne Lakimiesliiton jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa liiton säännöissä määritellyllä tavalla.

Valtuuskuntaan valitaan jäseniä kahdesta kiintiöstä.

Valtuuskuntaan valitaan jäseniä kahdesta kiintiöstä. Kiintiön II neljä paikkaa ovat opiskelijayhdistyspaikkoja. Näiden osalta ei järjestetä vaalia, vaan opiskelijayhdistykset sopivat paikkajaosta keskenään.

Kiintiöstä I sen sijaan valitaan neljäkymmentä valtuuskunnan jäsentä vaalilla. Ehdokkaita voivat asettaa jäsenyhdistykset ja yhdistysten jäsenten perustamat valitsijayhdistykset. Vaalikelpoisia ehdokkaita ovat kaikki äänioikeutetut liiton jäsenet.

Jäsenyhdistykset ja valitsijayhdistykset voivat liittyä myös vaaliliitoiksi. Vaaliliitot, jäsenyhdistykset ja valitsija­yhdistykset voivat puolestaan yhtyä vaalirenkaiksi.

– Vaalin järjestelyihin liittyvä vaaliopas julkaistaan Lakimiesuutisen välissä ja verkkosivuillamme vaali­lautakunnan hyväksyttyä vaalimateriaalin, kertoo vaalijärjestelyistä Lakimiesliiton toimistolla vastaava Tommi Rainerma.

Vaalin järjestelyihin liittyvä vaaliopas julkaistaan Lakimiesuutisen välissä ja verkkosivuillamme.

– Informoimme jäsenyhdistyksiä ja koko jäsenkuntaa hyvissä ajoin aikatauluun ja ehdokasasetteluun liittyvistä kysymyksistä. Jäsenille toki viestimme tehokkaasti äänestysaikataulusta. Ehdokkaille haluamme puolestaan tarjota mahdollisuuden kantojensa näkyvään esiintuontiin.