Liiton työsuhde­neuvonnasta apua lomapalkka-asioissa

Pulma:

Lakimiesliiton jäsenen mielestä hänen lomapalkkansa vaikutti liian pieneltä. Hän oli saanut palkkalaskelman vuosiloman ajalta ja ihmetteli, miksi lomapalkka oli pienempi kuin hänen normaali palkkansa.

Ratkaisu:

Jäsen soitti Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaan kysyäkseen neuvoa epäselvässä lomapalkka-asiassa. Työsuhdeneuvonnan lakimies Petteri Kivelä tarttui asiaan ja kyseli neuvon hakijalta muun muassa sitä, miten hänen työaikansa ja palkkansa olivat muuttuneet viime aikoina.

Kysyjä kertoi olleensa osittaisella hoitovapaalla 15. maaliskuuta saakka ja tehneensä töitä viitenä päivänä viikossa kuusi tuntia päivässä. Tämän jälkeen, 16. maaliskuuta alkaen, hän oli tehnyt täyttä työaikaa täydellä palkalla. Vuosilomalle hän oli jäämässä 1. kesäkuuta.

Kivelä kertoi, että jos työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat kesken lomanmääräytymisvuoden, työntekijän vuosilomapalkka määräytyy prosenttiperusteisesti.

Jos työntekijän työaika ja palkka muuttuvat kesken lomanmääräytymisvuoden, vuosilomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti.

Kivelä selvitti kysyjälle myös tätä prosenttiperusteisuutta. Lomapalkan osalta se tarkoittaa, että lomanmääräytymisvuoden aikana kertynyt palkka kerrotaan joko 9 prosentilla tai 11,5 prosentilla.

Kumpaa prosenttia käytetään, määräytyy sen mukaan, onko työntekijän työsuhde jatkunut vähintään vuoden lomakautta (2.5.–30.9.) edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä.

Lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneeseen palkkaan ei lasketa hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Lomapäivän palkka saadaan, kun loma-ajan palkka jaetaan lomapäivien lukumäärällä.

Lomapalkastaan hämmentynyt jäsen sai apua pulmaansa: työsuhdeneuvonnan lakimies selvitti hänelle lomapalkan määräytymisperusteet.

Lomapalkastaan hämmentynyt jäsen sai siis apua pulmaansa: työsuhdeneuvonnan lakimies selvitti hänelle lomapalkan määräytymisperusteet, ja tämän perusteella voitiin yhdessä todeta, että jäsenen lomapalkka oli maksettu oikein.

Mieltä askarruttavien asioiden kanssa on turha jäädä yksin.

Mieltä askarruttavien asioiden kanssa on turha jäädä yksin. Aina kannattaa kysyä neuvoa oman liiton työsuhdeneuvonnasta ja joko hakea korjausta tilanteeseen tai vähintään rauhoittaa mieltään oikealla tiedolla.

Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdesuhdeneuvonta sai huhtikuussa 2019 kaikkiaan 146 yhteydenottoa erilaisissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa. Näitä olivat esimerkiksi työsopimuksen laatiminen, työpaikan vaihdokseen liittyvät kysymykset, irtisanomisen uhka, perhepoliittiset vapaat ja vuosilomiin liittyvät asiat.