Legal Tech Lab ja opiskelijan näkökulma oikeuden digitalisaatioon

Legal Tech Labin järjestämä Hack the Law! -hackathon syksyllä 2017.

Digitalisaation myötä juristin ammatti on murroksessa. Muutos tarvitsee rinnalleen koulutusta ja tutkimusta, jotta voimme paremmin ymmärtää, mitä tulevan pitää ja millä tavoin juristien toimenkuva muuttuu.

Ammatinkuvan muutos vaati koulutuksen muutosta

Oikeustieteellinen opetus on pitkään ollut luento- ja asiapainotteista. Muunlainen osaaminen on täytynyt hankkia varsinaisten opintojen ulkopuolelta. Tämän päivän työelämä vaatii kuitenkin työntekijöiltä enemmän. Substanssiosaamisen ohella vaaditaan entistä enemmän tiimityöskentelytaitoja, kykyä hallita projekteja, monitieteellistä asiantuntemusta sekä kansainvälistä osaamista.

Legal Tech Labin opiskelijavapaaehtoiset saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kansallista oikeusteknologian tutkimusta ja modernia tiedeviestintää. Samalla työelämän kannalta tärkeitä taitoja pääsee harjoittamaan jo yliopistossa.

Opiskelijat ovat olleet tärkeä osa Legal Tech Labia alusta asti. Labin toimintaa alkoi loppuvuodesta 2016, ja toimintaan otettiin heti mukaan ensimmäiset, innokkaat vapaaehtoiset, ja uusia toimintamalleja ryhdyttiin kokeilemaan vauhdilla.

Opiskelijavetoiset projektit osana tutkimustoimintaa

Hyvänä esimerkkinä Tech Labin opiskelijavetoisuudesta toimii oik.yo. Anna Bandin vetämä kyselytutkimus, jossa kartoitetaan Lakimiesliiton avulla suomalaisten juristien teknologian käyttöä, IT-valmiuksia, koulutustarpeita sekä käsityksiä digitalisaatiokehityksestä.

Labin vapaaehtoisena alkusyksystä 2017 toiminut Band kertoo, että projektin aikana tasapaino oman vastuun ja tuen välillä on ollut hyvä. Ryhmälle annettiin vapaat kädet miettiä, millaisen empiirisen tutkimuksen he haluaisivat tehdä ja mikä heitä kiinnostaisi. Labin johtaja, oikeuden ja digitalisaation apulaisprofessori Riikka Koulu tuki ryhmää, antoi palautetta ja sparrasi kysymysten kanssa.

Opiskelijoilla on aktiivinen rooli myös kyselytulosten jatkotyöstämisessä sekä suunniteltaessa niiden hyödyntämistä tutkimustoiminnassa.

Toinen ajankohtainen projekti on kansainvälisen konferenssin Legal Tech Conin järjestäminen Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2018. Legal Tech Lab järjesti viime vuonna ensimmäisen konferenssinsa, joka keskittyi yleisesti oikeuden digitalisaatioon.

Kiinnostuneet vapaaehtoiset muodostivat tämän vuoden tapahtumaa varten työryhmän, ja teemaksi valikoitui ”How will AI shape the future of law?”. Yhdessä Koulun kanssa pohdittiin erilaisia näkökulmia valittuun aiheeseen.

Ammatinkuvan muutos teknologian myötä on teemana ajankohtainen, ja se kiinnostaa varmasti opiskelijoiden lisäksi myös käytännön juristeja ja tutkijoita. Konferenssissa kartoitetaan, mitä tekoälyn hyödyntäminen oikeudellisissa käytännöissä tarkoittaa.

Pizzaa, opintopisteitä ja verkostoitumista

Vapaaehtoisten joukossa on opiskelijoita, jotka opiskelevat englanniksi kansainvälisen oikeustieteen maisteriohjelmassa. Kansainvälisyys on tärkeä osa Legal Tech Labin toimintaa ja Labin työkieli onkin englanti.

Koko tiimi tapaa noin kaksi kertaa kuukaudessa, kerran tavallisessa kokouksessa ja kerran rennommissa merkeissä Pizza & Beer -illalla. Näiden väliin mahtuu työryhmien kokoukset, tapahtumia ja tietenkin päivittäisten asioiden hoitamista.

Teknologian tuomien mahdollisuuksien ja haasteiden tutkimisen lisäksi labin suurimpana antina on ollut päästä tutustumaan muihin opiskelijoihin ja alan ammattilaisiin, joita yhdistävät samat intressit.

Kirjoittajat ON Fanny Mattsson ja oik.yo. Joonas Jämsä ovat Legal Tech Labin opiskelijavapaaehtoisia.