Lakimiesuutiset 75 vuotta: Printin rinnalla sähköiset kanavat

Lakimiesuutisten uudistettu numero 2/2019.

Nykyään Lakimiesuutiset ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehteä on parin viime vuoden aikana uudistettu ulkoasun ja sisällön osalta.

Taustalla on ennen kaikkea suoraan lukijoilta kerätty palaute. Lehtiuudistuksen johtolankoina ovat olleet ilmiöt ja arkipäivä. Lehti syventää tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä juristien näkökulmasta, mutta haluaa toisaalta olla vahvasti mukana jäsenten arkipäivässä. Henkilöhaastat­telut ovat aina olleet lehden luettua sisältöä.

Lehden tekemisessä tullaan panostamaan tulevina vuosina yhä enemmän monikanavaisuuteen.

Lehden tekemisessä tullaan panostamaan tulevina vuosina yhä enemmän monikanavaisuuteen. Printin lisäksi sisältö julkaistaan verkossa ja jo nyt joitakin sisältöjä julkaistaan vain verkossa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi nopean tarttumisen ajankohtaisiin uutisiin.

Sosiaalista mediaa hyödyn­netään aktiivisesti sisältöjen levittämisessä. Myös videomateriaali on astunut kuvaan, ja sähköistä tekemistä kehitetään jatkuvasti.

Lakimiesuutiset on ollut näihin päiviin asti korvaamaton väline ja kanava jäsenten äänelle. Verkkoviestinnän myötä Lakimiesuutiset suuntautuu vahvasti tulevaisuuteen.

Lakimiehet ja lakimieskulttuuri on perinteisesti yhdistetty kirjoitettuun sanaan ja painoviestintään.

Lakimiehet ja lakimieskulttuuri on perinteisesti yhdistetty kirjoitettuun sanaan ja painoviestintään.

– Uskon tähän pysyvyyteen ja toivotan Lakimiesuutisille pitkää ikää, sanoo Lakimiesuutisten toimituspäällikkö Juha Mikkonen.

Juttusarjassa esitellään kuusi Lakimies­uutisten käännekohtaa. Lähteinä ovat liiton historiateokset sekä Lakimies­uutiset. Lue aiemmin ilmestyneet jutut lehden perustamisesta, lehden muuttumisesta aikakauslehdeksi , lehden kansainvälistymisestä, lehdenteon kumppaneista sekä lehden muuttumisesta erikoisaikakauslehdeksi.