Lakimiesliiton tavoitteet hallitusohjelmaan

Lakimiesliitto on kautta vuosien tehnyt aktiivista ja monipuolista oikeuspoliittista vaikuttamistyötä ja saanut tavoitteitaan hyvin läpi. Laadukas vaikuttamistyö ei ole kuitenkaan aina näkynyt liiton jäsenille saakka.

Tänä vuonna julkisuudessa puhuttaneen Oikeus kuuluu kaikille -kampanjan tavoitteena oli paitsi vaikuttaa uuden hallituksen hallitusohjelmaan myös tehdä tuloksellista vaikuttamista niin, että tulokset näkyvät kaikille.

Oikeus kuuluu kaikille ‑kampanjan tavoitteena oli paitsi vaikuttaa uuden hallituksen hallitusohjelmaan myös tehdä tuloksellista vaikuttamista niin, että tulokset näkyvät kaikille

Kampanja on osa Lakimiesliiton 75-juhlavuotta, ja sen tähtäimessä on erityisesti oikeusvaltion puolustaminen. Kampanjassa nostettiin esiin oikeuden saavutettavuuden ongelmia Suomessa sekä esitettiin niihin konkreettisia ratkaisuja.

Kampanja esitti hallitusohjelmaa silmällä pitäen muun muassa lisää rahoitusta oikeudenhoitoon, maksuttoman oikeusavun piirin laajentamista, oikeusturvavakuutusten tarjoaman suojan parantamista ja vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittämistä. Kampanjaa on pystynyt seuraamaan sosiaalisessa mediassa muun muassa #oikeuskuuluukaikille-hashtagin avulla.

Lähtöruutu: Halu vaikuttaa hallitusohjelmaan

Etappi 1: Tavoitteet selviksi

Ennen varsinaista kampanjatyötä Lakimiesliitossa pohdittiin, miten liiton tavoitteita viedään jatkossa eteenpäin. Työ alkoi laaja-alaisen Oikeusvaltio-ohjelmadokumentin valmistelulla, johon kirjattiin liiton pitkän aikavälin tavoitteet. Dokumentista poimittiin konkreettiset, lyhyemmän aikavälin tavoitteet, jotka liitto toivoi saavansa tulevaan hallitusohjelmaan.

Oikeus kuuluu kaikille oli ensimmäisiä vahvasti sosiaalinen media edellä toteutettuja oikeudellisia kampanjoita Suomessa.

Etappi 2: Vaikuttamiskampanja alkaa

Oikeus kuuluu kaikille oli ensimmäisiä vahvasti sosiaalinen media edellä toteutettuja oikeudellisia kampanjoita Suomessa. Onnistumisen taustalle tarvittiin myös asiansa osaava yhteistyökumppani. Tähän tehtävään valikoitui strategiseen viestintään erikoistunut viestintätoimisto, joka kannusti, sparrasi ja haastoi liittoa aiempaa rohkeampaan ulostuloon.

Suunnittelu alkoi syksyllä 2018, ja kampanja julkaistiin maaliskuun 2019 alussa. Kampanja koostui verkkosivustosta ja kampanjavideosta, joilla kannustettiin ihmisiä ja organisaatioita nostamaan esiin oikeusturvaan liittyviä huolenaiheita.

Etappi 3: Tutkimuksia kampanjan tueksi

Vaikuttamistyö ei jäänyt pelkkään sosiaalisessa mediassa herättelyyn. Lakimiesliitto teetti Taloustutkimuksella kyselyn: miten suomalaiset suhtautuvat ajatukseen, että joutuisivat puolustamaan oikeuksiaan oikeudenkäynnissä. Selvityksen mukaan lähes puolet suomalaisista pelkäisi käynnistää oikeusprosessin korkeiden kustannusten takia. Selvitys sai laajaa näkyvyyttä perinteisessä mediassa.

Etappi 4: Tulokset alkavat näkyä

Kokonaisuus tuotti tulosta ja herätti runsaasti kiinnostusta sekä myönteistä palautetta. Video on kerännyt eri kanavissa kymmeniä tuhansia katselukertoja. Keskustelu kampanjan teemoista jatkuu edelleen. Lakimiesliitto sai kiitosta rohkeasta tarttumisesta teemaan.

Vaikuttavuus vaati ennen kaikkea uudenlaista asennoitumista kampanjatyöhön. Viestinnällisen osaamisen merkitys korostui, sillä sosiaaliseen mediaan keskittyminen vaati rohkeutta ja kykyä tiivistää tärkeät teemat.

Keskustelu kampanjan teemoista jatkuu.

Etappi 5: Maali lähestyy

Lakimiesliitto lähestyi poliittisia päätöksentekijöitä toki myös perinteisillä tavoilla. Liitto esimerkiksi tapasi eri puolueiden edustajia ja tuotti heidän käyttöönsä taustamateriaalia. Vaikuttamistyötä ei tehty yksin. Esimerkiksi Asianajajaliitto, Tuomariliitto ja Syyttäjäyhdistys sekä muut oikeudenhoidon toimijat nostivat samoja teemoja esiin vaikuttamistyössään. Yhteistyössä oli voimaa.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on maininnat kaikista Oikeus kuuluu kaikille ‑kampanjan vaatimuksista.

Maali

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on maininnat kaikista Oikeus kuuluu kaikille -kampanjan vaatimuksista. Oikeudenhoidon resurssit luvataan turvata ja oikeusavun saatavuutta sekä oikeusturvavakuutuksia kehittää. Sovittelun käyttöä luvataan vahvistaa oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi.

Myös Lakimiesliiton tavoitteet perhevapaiden uudistamisesta ja seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen toteuttamisesta on huomioitu hallitusohjelmassa.