Lakimies­liiton tavoitteet erinomaisesti Rinteen hallitus­ohjelmassa

Oikeudenkäyntien kuluriskin hillitseminen on yksi Rinteen hallituksen tavoitteista.

Uudessa hallituksessa on ilahduttavasti juristiosaamista, minkä voi odottaa heijastuvan myös lainvalmisteluun ja päätöksentekoon. Antti Rinne (sd.) on ensimmäinen juristikoulutuksen hankkinut pääministeri sitten Anneli Jäätteenmäen (2004) ja Keijo Liinamaan (1975). Lakimiestaustaa uudessa hallituksessa on myös Anna-Maja Henrikssonilla ja Ville Skinnarilla.

Oikeuspolitiikan osalta hallitusohjelmassa on maininnat kaikista Lakimiesliiton ”Oikeus kuuluu kaikille” -kampanjan vaatimuksista.

Oikeuspolitiikan osalta hallitusohjelmassa on maininnat kaikista Lakimiesliiton ”Oikeus kuuluu kaikille” -kampanjan vaatimuksista: Oikeudenhoidon resurssit luvataan turvata, ja oikeudellisten palveluiden saatavuuden osalta hallitus aikoo selvittää oikeusavun tulorajojen nostamista sekä oikeusturvavakuutusten sääntelyä. Sovittelun käyttöä luvataan puolestaan ”vahvistaa” oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi.

Lakimiesliitto on pitänyt esillä myös tarvetta uudistaa perhevapaita ja toteuttaa seksuaalirikoslain kokonaisuudistus. Nämäkin tavoitteet näkyvät Rinteen hallitusohjelmassa.

Rinne haluaa lyhentää oikeusprosessien kestoa

Suomalainen oikeusjärjestelmä toimii Rinteen mukaan kokonaisuutena hyvin ja tuottaa kansalaisille korkealaatuisia oikeuspalveluita. Samalla hän toteaa Lakimiesuutisille, että järjestelmän toimivuudesta on myös jatkuvasti aktiivisesti huolehdittava.

Suomalaisilla pitää olla mahdollisuus saada asiansa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kuluin ratkaistua tuomioistuimessa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että oikeusjärjestelmämme näyttäytyy aina toimivana ja luotettavana kansalaisten arjessa, Rinne muistuttaa.

– Suomalaisilla pitää olla mahdollisuus saada asiansa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kuluin ratkaistua tuomioistuimessa. Oikeusprosessien kestoajat ovat tällä hetkellä osin liian pitkiä ja oikeudenkäyntien kulut ja kuluriskit ovat kohonneet tavalla, joka uhkaa rajoittaa erityisesti keskituloisten mahdollisuuksia saada asiansa tuomioistuimeen.

Rinne nimeääkin oikeusprosessien keston lyhentämisen ja oikeudenkäyntien kulujen ja kuluriskin hillitsemisen tärkeiksi oikeuspoliittisiksi tavoitteikseen. Tämän hän toteaa edellyttävän lisää panostuksia oikeudenhoitoon.

Laatua lainvalmisteluun, painoa perustuslakiin

Kunnollisen lainvalmistelun ja perustuslain aseman Rinne mainitsee olevan korkealla hallituksen asialistalla:

– Heti pääministerikauteni alusta asti haluan kiinnittää erityistä huomiota riittävän ajan ja tilan varaamiseen laadukkaalle lainvalmistelulle sekä vahvistaa perustuslain ja ihmisoikeuksien huomioimista lainvalmisteluprosessin jokaisessa vaiheessa.

Hallitusohjelmassa on laitettu paljon painoa vähemmistöjen asemaan sekä muun muassa naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen.

Haluan huolehtia siitä, että oikeusjärjestelmä tarjoaa riittävän suojan kaikille kansalaisille.

– Haluan huolehtia siitä, että oikeusjärjestelmä tarjoaa riittävän suojan kaikille kansalaisille. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota varsinkin haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeussuojan toteutumiseen, Rinne sanoo.

– Oma tärkeä ajankohtainen kysymyksensä on toisaalta tällä hetkellä se, miten aggressiivinen vihapuhe, häirintä ja uhkailu uhkaavat kaventaa julkisen toiminnan ja sananvapauden tosiasiallista tilaa.

Toteutuminen mitataan hallituskauden aikana

– On hienoa, että Rinteen hallitusohjelmassa on vahva painotus juuri niihin oikeudenhoidon teemoihin, joita olemme Lakimiesliitossa nostaneet voimakkaasti esiin, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Monet kirjaukset ovat toki sellaisia, että niiden toteutuminen mitataan hallituskauden aikana muu muassa konkreettisten eurojen muodossa. Tulemme liittona tekemään työtä muutosten edistämiseksi, sanoo Tilander.