Lakimiesliiton antamalla lausunnolla on väliä

Lakimiesliitto antaa vuosittain noin 20 lausuntoa. Lausunto on muodollinen tapa ottaa kantaa erilaisiin lakihankkeisiin. Käytännössä lausuntojen antaminen on liiton tekemää perinteistä vaikuttamistyötä, joka ei aina näy suoraan jäsenistölle, mutta jolla on suuri merkitys.

Oikeusministeriö osoittaa liitolle selkeästi eniten lausuntopyyntöjä. Ajoittain lausuntopyyntöjä tulee myös muilta ministeriöiltä ja valtion virastoilta. Akava pyytää toisinaan kommentteja omien lausuntojensa laatimisen tueksi. Toisinaan Lakimiesliitto lausuu myös oma-aloitteisesti.

Oikeusministeriö osoittaa liitolle selkeästi eniten lausuntopyyntöjä.

Suurin osa Lakimiesliiton lausunnoista liittyy oikeuspolitiikkaan, joten liiton oikeuspoliittinen valiokunta päättää usein, vastataanko johonkin lausuntopyyntöön.

Toisinaan lausuntopyynnöt liittyvät työelämän kysymyksiin eli liiton julkisen tai yksityissektorin valiokuntien tehtäviin. Tällöin kyseinen valiokunta päättää lausunnon antamisesta. Joihinkin lausuntoihin pyydetään kommentteja myös liiton jäsenyhdistyksiltä.

Joihinkin lausuntoihin pyydetään kommentteja myös liiton jäsenyhdistyksiltä.

Jokaisen lausuntopyynnön kesto on on tapauskohtainen. Kaikki Lakimiesliiton antamat lausunnot ovat luettavissa liiton verkkosivuilta.

Alku, vaihtoehto A: Lausuntopyyntö saapuu Lakimiesliittoon

Eniten lausuntoja pyytää oikeusministeriö.

Alku, vaihtoehto B: Lakimiesliitto aloittaa itse lausuntoprosessin

Ajoittain liitto antaa lausuntoja oma-aloitteisesti. Viimeksi liitto toimi näin antaessaan lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2020 budjetista, vaikka yleistä lausuntokierrosta aiheesta ei ollut.

Askel 1: Lakimiesliitto tutkii lausuntopyynnön

Lakimiesliitto tutustuu lausuntopyyntöön ja pyyntö välitetään siitä vastaavalle valiokunnalle tai valiokunnille. Suurin osa lausuntopyynnöistä tulee käsiteltäväksi Lakimiesliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa.

Suurin osa lausuntopyynnöistä tulee käsiteltäväksi Lakimiesliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa.

Askel 2: Valiokunta tekee luonnoksen

Valiokunta tutkii lausuntopyynnön sisällön ja käsittelee lausuntopyyntöä joko kokouksessaan tai sähköisesti. Tämän jälkeen valiokunta laatii luonnoksen lausunnoksi.

Askel 3: Hallitus hyväksyy

Kun lausunnon luonnos on valmis, Lakimiesliiton hallitus käsittelee luonnoksen ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia. Lopuksi hallitus hyväksyy lausunnon.

Askel 4: Lausunto toimitetaan eteenpäin

Lakimiesliiton vastuuvaliokunnan sihteeri toimittaa lausunnon lausunnonpyytäjälle. Yleensä tämä tapahtuu sähköisesti lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta lähellä lausunta-ajan päättymispäivää.

Askel 5: Lausunto julkaistaan

Lakimiesliitto julkaisee kaikki antamansa lausunnot liiton verkkosivuilla. Aiemmin annettuihin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lakimiesliitto.fi/liitto/kannanotot-ja- lausunnot.

Maali: Lakimiesliiton lausunnoilla on merkitystä

Lakimiesliiton antamia lausuntoja kuullaan. Lausunnoilla on vaikutusta siihen, miten lausunnon pyytäjät asiansa lopullisesti muotoilevat.

Liiton antamiin lausuntoihin viitataan usein esimerkiksi lausuntoa pyytäneen tahon päätösmuistiossa. Aina liiton nimeä ei mainita suoraan, mutta sanamuoto voi olla sama kuin Lakimiesliiton tekemässä lausunnossa.

Lakimiesliiton antamia lausuntoja kuullaan.

Parhaimmillaan liiton antama lausunto vaikuttaa suoraan hankkeen lopputulokseen. Esimerkiksi Tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä hallitus päätyi esityksessään Lakimiesliiton kannalle viraston ylijohtajan kelpoisuudesta.

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton oikeuspoliittista lakimiestä Janne Hälistä.