Kuusi käännekohtaa: Liitto lain­­säädännön julkaisijaksi

Ensimmäinen Lakimiesliiton toimittama lakikirja julkaistiin syksyllä 1955. Kustannusoikeudet merkitsivät liiton konkreettista osallistumista Suomen oikeuselämän sodanjälkeiseen uudistamiseen.

Liiton toimesta lakikirjaan luotiin uusi systematiikka, sen julkaisuväliä tihennettiin ja sisältöä päivitettiin oikeustilaa vastaavaksi. Lisäksi hinta pyrittiin pitämään kohtuullisena.

Normiston systemaattinen kokoaminen kuvasti osaltaan Suomen sodan­jälkeisen modernisaation alkua. Toisaalta luopuminen 1700-luvulta periytyneestä systematiikasta keräsi kritiikkiä vanhemmilta juristeilta.

Lakimiesliitto tai sen tytäryhtiöt julkaisivat Suomen Laki -teosta 2000-luvun alkuun, jolloin kustannusoikeu­det siirtyivät yrityskaupan myötä Talentumille.

Juttusarjassa esitellään Lakimies­liiton historian merkkipaaluja. Lue myös aiemmin julkaistu juttu Lakimiesliiton perustamisesta.