Kreditexpert i Sverige: Krävs mycket kunskap för att upptäcka penningtvätt

Bilhandlare och fastighetsmäklare hör till de aktörer som kan utnyttjas för penningtvätt. Enligt de nya skärpta regler, som gäller i Sverige, måste de numera ha klara planer för hur de ska agera för att undvika att utsättas.

En del av aktörerna är tagna på sängen. Det ställs stora krav på kunskap och fortlöpande utbildning för att kunna upptäcka oseriösa kunder, säger Richard Damberg utbildare och kreditexpert vid UC-koncernen.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsföretag och en del av Asiakastieto Group Plc.

– Trots skärpta regler är penningtvätt fortfarande ett omfattande problem. Enligt Finansinspektionen tvättas pengar i Sverige till ett värde av minst 100 miljarder kronor varje år, berättar Richard Damberg.

Trots skärpta regler är penningtvätt fortfarande ett omfattande problem.

Dels finns det luckor i lagen som oseriösa aktörer kan utnyttja.

Dels omfattar de nya skärpta reglerna en rad aktörer utanför bank- och finansvärlden, som fastighetsmäklare, bolagsbildare och företag, som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel och som tar emot kontanta betalningar på 15 000 euro eller mer, men en del av dem har varken tid eller resurser att utbilda sina anställda för att säkerställa att de granskar sina kunder så ingående som regelverket kräver.

Ha klara rutiner

Varje aktör, som berörs av regelverket, bör göra upp en riskanalys och ha klara rutiner för hur kundrelationer hanteras.

Hur och när kontrolleras en fysisk och en juridisk persons identitet? Hur gör man för att kontrollera vem som är verklig huvudman i ett bolag som man har som kund? Vilka rutiner har man för att regelbundet kontrollera de förändringar som äger rum i kundens verksamhet?

Det är viktigt att varje aktör har en ansvarig som ser till att rutinerna följs.

– Det är viktigt att varje aktör har en ansvarig som ser till att rutinerna följs. Man ska också kunna visa hur och när de anställda får utbildning om regelverket och fortlöpande information om förändringar. Det är klart att storbanker, som länge berörts av regelverket och som enligt Finansinspektionen är väl uppdaterade, har helt andra resurser att leva upp till det än mindre företag för vilka det kan bli en omfattande administrativ börda. Men i sig är det givetvis en sund utveckling att fler aktörer omfattas, säger Richard Damberg.

Flest rapporter om misstänkt penningtvätt kommer från bankerna.

Oärligheten har ökat

Antalet rapporter om misstänkt penningtvätt har ökat i Sverige, enligt nätportalen Allt om juridik med nästan 25 procent i fjol jämfört med 2016. Flest rapporter kommer från bankerna. En ökning av antalet från spelbolag och pantbanker märks också medan advokater, biträdande jurister och skatterådgivare ”står för få eller inga rapporter alls”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger i en kommentar till Allt om juridik att det finns naturliga skäl till att rapporterna från juristbranschen hittills varit så få eftersom advokater av princip tackar nej till uppdrag ”om de inte känner sig trygga i sin klientkontroll”.

Kryphål utnyttjas

Den organiserade brottsligheten kan också utnyttja kryphål i den så kallade penningtvättslagen.

Richard Damberg pekar bland annat på att det är lätt att starta eller kapa ett bolag i Sverige eftersom Bolagsverket, som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, inte har en granskande funktion utan enbart är en servicemyndighet.

Tidningen Dagens Nyheter satsade i fjol stort på att granska hur Sverige utnyttjas för penningtvätt och upptäckte närmare 50 företag som är registrerade i Sverige, men som har sin bas och sitt kapital i skatteparadis.

Registreringen i Sverige ger företaget alla de fördelar som ett bolag i ett EU-land har och ger också sken av att bolaget granskas av svenska myndigheter.

Dagens Nyheters artikelserie visade att om en person registrerar ett bolag i Sverige utan att ha svenskt personnummer klarar hen sig undan den granskning, som ska ske enligt lagstiftningen, eftersom granskningen är automatiserad och fungerar enbart för svenska personnummer.