Korona pisti oikeudenhoidon etätöihin

Syttäjälaitoksessa etätyötä tekee nyt mahdollisimman moni. Kattavia sähköisiä asianhallintajärjestelmiä ei ole vielä käytössä, mutta muuten valmiudet tehdä etätöitä ovat kohtuullisen hyvät, kertoo hallintojohtaja Joanna Autiovuori Valtakunnansyyttäjän toimistosta.

Syyttäjät hoitavat edelleen istuntoja ja muitakin välttämätöntä läsnäoloa vaativia tehtäviä. Jos syyttäjä tai hänen lähipiirinsä henkilö kuuluu riskiryhmään, on häntä ohjeistettu keskustelemaan esimiehensä kanssa istuntoihin osallistumisesta.

Lasten jääminen kotiin koulujen sulkeuduttua voi tarkoittaa vanhempien tehtävien uudelleenjärjestämistä.

– On ilmeistä, että tavanomaiset etätyön tekemiselle asetetut vaatimukset eivät voi täysimääräisesti täyttyä, sanoo Autiovuori.

Tavanomaiset etätyön tekemiselle asetetut vaatimukset eivät voi täysimääräisesti täyttyä.

Kun iso joukko valtion henkilöstöä on siirtynyt samanaikaisesti etätyöhön, ovat yhteydet kuormittuneet.

– Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on lisännyt palve­limien kapasiteettia ja henkilöstö on saanut toimintaohjeita, kertoo Autiovuori.

Myös Tuomioistuinviraston henkilökuntaa on kehotettu työskentelemään etänä.

– Hallituksen 16. maaliskuuta pitämän tiedotustilaisuuden jälkeenhän mahdollisimman laaja etätyö oli täysin selvää, sanoo Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

Tuomioistuinten lainkäyttötoiminnasta ja istuntojen mahdollisen peruuttamisesta päättää viime kädessä asiaa käsittelevä tuomari.

Tuomioistuinvirasto on antanut ohjeistusta myös tuomioistuimille, mutta riippumattomien tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä vastaavat tuomioistuinten päälliköt.

– Tuomioistuinten lainkäyttötoiminnasta ja istuntojen mahdollisen peruuttamisesta päättää viime kädessä asiaa käsittelevä tuomari, sanoo Jaakkola.

Asianajotoimistoissa etätyö on ollut sujuvaa.

– Meillä on hyvät valmiudet työskennellä etäyhteyksin sekä sisäisesti että asiakkaidemme kanssa, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Kaisa Barkman Castrén & Snellmanilta.

Tilanteen kokonaisvaikutuksia talouteen on Barkmanin mukaan vielä hyvin vaikea ennustaa.

– Tällä hetkellä yrityksillä on paljon poikkeustilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Olemme koonneet myös palvelun, johon kuuluu koronakysymysten erikoisosaajiamme eri oikeudenaloilta.

Olemme jo vuosia käyttäneet videoviestintää ja sitä hyödynnetään myös nyt.

Asianajotoimisto Borenius on seurannut koronavirustilannetta tiiviisti ja antoi suosituksen siirtyä etätöihin jo ennen kuin hallitus linjasi asiasta.

– Teknisiä haasteita etäyhteyksien järjestämisessä ei ole ollut. Olemme jo vuosia käyttäneet videoviestintää ja sitä hyödynnetään myös nyt. Olemme laajentaneet neuvottelutilojemme etäneuvottelumahdollisuuksia uusilla kameroilla, kertoo Boreniuksen General Counsel Niko Jakobsson.

Koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät Jakobssonin mielestä monella sektorilla.

Epidemian kesto ohjaa sitä, kuinka suuria vaikutukset tulevat olemaan meidän sektorillemme.

– Koronavirus vaikuttaa talouteen, niin valtion, yritysten kuin yksityisten henkilöiden. Epidemian kesto ohjaa sitä, kuinka suuria vaikutukset tulevat olemaan meidän sektorillemme, pohtii Jakobsson.