Kirsi Venäläinen on julkisen sektorin neuvottelu­päällikkö

Kaupallisen tutkinnon suorittamisen jälkeen Kirsi Venäläinen aloitti työuransa nimismiespiirissä, ja sitä seurasivat työt kiinteistönvälitysliikkeessä, perintätoimistossa, verotoimistossa ja palkansaajajärjestö Pardiassa.

Vuonna 2007 vastaan tuli omassa liitossa kiinnostava työpaikka: Venäläinen aloitti Lakimiesliitossa julkisen sektorin neuvontalakimiehenä ja teki alkuun jäsenten virka- ja työsuhdeneuvontaa. Sittemmin urakehitys on johtanut liiton julkisen sektorin neuvottelupäällikön tehtäviin, joista hän on jäämässä eläkkeelle syyskuussa.

Miten sinusta tuli lakimies?

Kiinnostuin juridiikasta työkokemukseni kautta aina vain enemmän. Pääsin nelikymppisenä aikuisopiskelijana oikeustieteelliseen, ja siitä se lakimiehen ura urkeni.

Kiinnostuin juridiikasta työkokemukseni kautta aina vain enemmän.

Mitä neuvottelupäällikön työhön kuuluu?

Pääasiallinen tehtäväni on julkisen sektorin edunvalvonnasta vastaaminen. Liiton julkisen sektorin jäsenistä suurin osa työskentelee valtiosektorilla, ja siellä eniten jäseniä on oikeusministeriön hallinnonalalla.

Teen paljon yhteistyötä virastojen luottamusmiesten kanssa neuvonnan, koulutuksen sekä sopimus- ja neuvottelutoiminnan parissa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja jukolaiset liitot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Lisäksi järjestämme yhteistyössä Lakimiesliiton julkisen sektorin jäsenyhdistysten kanssa muun muassa jäsentilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Mitä erityispiirteitä julkisen sektorin edunvalvontaan liittyy?

Jos neuvottelu- ja sopimustoiminta viranomaisten kanssa on erityispiirre, niin toki se. Työssä täytyy ottaa huomioon lainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset. Lisäksi valtiotyönantaja antaa paljon muun muassa määräyksiä ja ohjeita virastoilleen.

Erityistä on myös se, että virkamiesten työtaisteluoikeus on rajoitetumpi kuin työsopimussuhteisten.

Sain erään ministeriön kiinnittämään huomiota määräaikaisten virkamiesten raskaussyrjintään

Onko mieleesi jäänyt uran varrelta jokin tietty onnistuminen?

Mieleen jäänyt onnistuminen on ainakin se, että sain erään ministeriön kiinnittämään huomiota määräaikaisten virkamiesten raskaussyrjintään ja antamaan siitä virkamiesten viranhoidon jatkumisen kannalta tasa-arvolain mukaisen ja positiivisen ohjeistuksen virastoilleen.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Pyrin ulkoilemaan liikunnan merkeissä joka päivä säästä riippumatta. Toinen tärkeä voimavara ovat läheiset ja ystävät, joiden kanssa voi purkaa henkisiä paineita luottamuksellisesti. Eläkkeellä aion harrastaa puutarhan ja sielun hoitoa järvimaisemissa.