Kilpailukieltoehto hämmästytti – liiton työsuhdeneuvonta auttoi

Pulma:

Lakimiesliiton jäsen oli tekemässä uutta työsopimusta, mutta oli epävarma työsopimusluonnoksessa olevan kilpailukieltoehdon sisällöstä ja lainmukaisuudesta.

Ratkaisu:

Jäsen otti yhteyttä Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaan ja tiedusteli, onko ehto tavanomainen. Työsuhdeneuvonnan lakimies Minna Rahja luki työsopimuksen läpi. Työsopimusten tarkistaminen on liitossa arkipäivää ja yksi työsuhdeneuvonnan merkittävimmistä osa-alueista.

Työsopimusten tarkistaminen on liitossa arkipäivää.

Työsopimusluonnoksen mukaan jäsenellä ei olisi oikeutta ryhtyä työnantajan kanssa kilpailevan toiminnan harjoittamiseen kuuden kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä. Sopimus sisälsi myös ehdon kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta sopimussakosta.

Rahja kertoi, että kilpailukielloista sopiminen on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti. Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Kilpailukiellon yksinomaisena tarkoituksena ei siten saa olla terveen kilpailun rajoittaminen.

Kilpailukiellon yksinomaisena tarkoituksena ei saa olla terveen kilpailun rajoittaminen.

Erityistä painavuutta arvioitaessa huomioidaan työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta. Arvioinnissa huomioidaan myös työntekijän asema ja tehtävät.

Se, että työntekijä tekee asiantuntijatyötä, ei itsessään riitä sopimuksen perusteeksi. Kilpailukieltosopimus on kokonaisuudessaan mitätön, mikäli sen perusteena ei ole lain edellyttämää syytä. Rahja tiedusteli jäseneltä tarkemmin hänen uuden työnsä sisällöstä ja asemasta työnantajayhtiössä.

Neuvonnan kohteena olevassa tapauksessa kilpailukielto näytti olevan mahdollinen, mutta Rahja neuvoi kuitenkin keskustelemaan työnantajan kanssa kilpailukieltosopimuksen perusteista.

Rahja muistutti, että allekirjoittamisen myötä työntekijä on tehnyt sopimuksen kilpailukiellosta, jonka pätevyys ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa. Työntekijä ottaa siten riskin sopimuksen vaikutuksista työllistymismahdollisuuksiinsa jatkossa.

Kilpailukieltosopimus voidaan lain mukaan sopia korkeintaan kuuden kuukauden ajaksi.

Kilpailukieltosopimus voidaan lain mukaan sopia korkeintaan kuuden kuukauden ajaksi ja sopimussakko saa määrältään vastata enintään työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. Rahjan mukaan työnantajan kanssa on kuitenkin hyvä neuvotella kiellon lyhyemmästä kestosta.

Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdesuhdeneuvonta on saanut kuluvan vuoden 2019 aikana noin 900 yhteydenottoa erilaisissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa, kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhepoliittisissa vapaissa tai vuosilomiin liittyvissä asioissa.