Käräjäoikeustuomarit – tuomarin ammatillisen aseman ja oikeuspolitiikan edestä

Miksi yhdistys on olemassa?

Olemme Suomen tuomariliiton suurin ja myös aktiivisin jäsenyhdistys ja vaikutamme vahvasti sitä kautta. Olemassaolomme perusta on konkreettisessa edunvalvonnassa ja toisaalta oikeuspolitiikassa.

Tuomariliitossa on viisi jäsenyhdistystä, minkä taustalla on ketteryys ja eroavaisuus työnteon luonteessa: tuomioistuimet ovat hyvin erillisiä ja itsenäisiä, ja aihetyypit sinänsä ovat varsin erilaisia.

Millaista toiminta on?

Oikeuspolitiikan osalta keskeistä on lausuntojen antaminen lakihankkeista, lähinnä oikeusministeriön hallinnonalalta. Laadimme lausuntoja Tuomariliiton alaisuudessa ja olemme ajoittain myös lakivaliokunnan kuultavana eduskunnassa.

Laadimme lausuntoja Tuomariliiton alaisuudessa ja olemme ajoittain myös lakivaliokunnan kuultavana eduskunnassa.

Tuomariliitto on ensi vuonna mahdollisesti perustamassa ammattieettistä toimikuntaa tuomareiden ammatilliseksi tueksi.

Edunvalvontapuolella annoimme esimerkiksi Tuomariliiton nimissä lausunnon Tuomioistuinviraston hallinnonalan budjetista lakivaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnalle.

Ja toki on mainittava edustukset: osallistumme toimielimiin esimerkiksi Lakimiesliitossa ja olemme yhteistoimintaneuvostossa oikeusministeriön hallinnonalalla ja tuomioistuinvirastossa.

Toimimme kansainvälisessä Tuomariyhdistyksessä ja teemme myös EU-yhteistyötä.

Mitä yhdistys antaa jäsenelle?

Vuosikokous ja Tuomaripäivä ovat vuosittaisia tapahtumia, joihin jäsenistö osallistuu melko aktiivisesti ja pääsee näin tutustumaan muun muassa alueellisiin toimijoihin ja toisiin tuomareihin.

Yhdistyksen hallituksessa maa on edustettu mahdollisimman kattavasti, ja kokoonnumme kerran kuussa käsittelemään ajankohtaisia asioita.

Antimme konkretisoituu varsinkin edunvalvonta-asioissa.

Antimme konkretisoituu varsinkin edunvalvonta-asioissa. Isoin ponnistuksemme on ollut viime aikoina palkkatyöryhmän mietintö, joka valmistui 4.11. Pyrimme uudistamaan tuomareiden palkkausjärjestelmän kokonaisuudessaan ja nostamaan tuomareiden palkkatasoa.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Liittyminen onnistuu ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin tai hallituksen jäseneen. Yhdistyksen hallituksen jäsenet löydät kotisivuiltamme. Jäsenmaksusta menee 30 euroa Tuomariliiton toimintaan.

Ja huomio! Tuomariliitto on päättänyt jalkautua sosiaaliseen mediaan ja perustaa Twitter-tilin osallistuakseen tuomareita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käräjäoikeustuomarit ry on ollut aloitteellinen hankkeessa ja edistää Tuomariliiton näkyvyyttä Twitterissä.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Aktiivinen keskustelu ja osallistuminen on enemmän kuin tervetullutta. Teemme töitä kaikkien käräjäoikeustuomareiden, myös ei-jäsenten eteen – mutta toivomme toki kaikkia Suomen 500 käräjätuomaria mukaan ja tukemaan vaikuttamistyötämme.

Aktiivinen keskustelu ja osallistuminen on enemmän kuin tervetullutta.

Tuomarit ovat luontaisesti aika itsenäisiä ja kriittisiäkin, ja otamme uudet ideat sekä keskustelunaloitukset ilolla vastaan!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Veera Kankaanrinta.