Jaksamiseen panostaminen näkyy Lakimies­liiton toiminnassa

Tutkimuksessa jäsenet pitivät aiempaan tapaan tärkeinä vaikuttamisen teemoina työllisyyttä ja palkkatasoa. Uutta vastauksissa oli se, miten keskeisiksi vai­kuttamistavoitteiksi myös työaikojen maltillistaminen ja työssäjaksaminen nousivat.

Uudet painotukset näkyvätkin liiton kuluvan vuoden toiminnassa.

– Suunnitteilla on tilaisuuksia, joissa teemaan paneu­dutaan sekä työntekijän että työnantajan näkökulmista.
Aihe näkyy myös syksyllä eri puolilla maata järjestettävissä Lakimiesilloissa, toteaa käytännöntoimia liiton toimistossa koor­dinoiva lakimies Minna Rahja.

– Tämän lisäksi tuotamme jäsenistöllemme erilaista työhyvinvointia tukevaa materiaalia yhdessä alan asian­tuntijoiden kanssa.

Meidän jokaisen on syytä vaalia jaksamistamme.

Koronavirus laittoi myös Lakimiesliiton kevään tapahtuma­suunnitelmat osin uusiksi. Rahja lupaa kuitenkin, että tilaisuuksia vain siirretään tuonnemmaksi ja aiheelle kehitetään tuoreita käsittelytapoja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Meidän jokaisen on syytä vaalia jaksamistamme, opetella hyvinvointia edistäviä työkaluja ja herätä krooniseen työkuormaan ajoissa, Rahja muistuttaa.

Vain hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava.

– Toisaalta työkuormaa säätelee keskeisesti työn­antaja. Haluammekin liitossa osallistaa erilaiset ja erikokoiset yksi­tyisen ja julkisen sektorin organisaatiot työhyvinvoinnista käytävään keskusteluun. Vain hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava.

Seuraa liiton viestintää!