Itä-Suomesta oikeustieteen valtakunnallista yliopisto­pedagogista opetusta

Oikeustieteen oppimisen kehittäminen -opintojaksolle (2 op) voivat osallistua opettajat kaikista oikeustieteellisistä tiedekunnista. Opetus on suunnattu niin opettajauraansa aloitteleville jatko-opiskelijoille kuin kokeneemmille opettajille.

– Laitoksemme tuore Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö (OSKU) kantaa näin konkreettisesti vastuuta alan opetuksen valtakunnallisesta kehittämisestä. Haluamme tukea aktiivisesti opettajien osaamista korkeakouluvision viitoittamalla tavalla ja edistää alan kansallista yhteistyötä, korostaa oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä.

Koulutuksessa osallistujat toteuttavat ja kehittävät opetustaan suunnitelmallisesti, yhdessä kollegoiden kanssa.

Pedagogisina tavoitteina ovat vahva yhteys omaan työhön ja omiin tavoitteisiin sekä asiantuntijuuden jakaminen. Koulutuksen on tarkoitus tukea yliopistorajat ylittävää kehitystyötä ja verkostojen rakentamista.

Osallistujat toteuttavat ja kehittävät opetustaan suunnitelmallisesti, yhdessä kollegoiden kanssa.

– Opettajat kaipaavat tilaisuuksia työstää opetustaan kollegoiden kanssa. Koulutus tarjoaa konkreettisia ideoita ja toisilta oppimista, hyvien käytäntöjen varastamista ja parastamista oman työn osana, kuvaa koulutuksessa ohjaajana toimiva yliopistonlehtori Sampo Mielityinen.

– Käymiemme keskustelujen pohjalta oikeustieteiden opettajilla on tarvetta yleisten yliopistopedagogisten opintojen ohella myös opetuksen kehittämiseen yhteistyössä muiden kanssa. Opintojaksolle otetaan kerrallaan enintään 20 osallistujaa, jotta voidaan turvata riittävä ohjaus, Mielityinen kertoo.

Koulutus on kehitetty Itä-Suomen yliopiston yliopistopedagogisen ohjelman vastuuhenkilöiden kanssa, ja se korvaa yhden opintojakson tästä ohjelmasta. Koulutuksen aloitustyöpaja pidetään 8.1.2020.

Lisätietoa:

Oikeustieteen oppimisen kehittäminen -opintojakson (2 op) kuvaus

Opintojaksolle ilmoittaudutaan 2.–16.12. tällä Opintopolku-sivulla kirjautumalla avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksamalla opintomaksu.