Ilkka Salmi Lakimiespäivään: Euroopan turvallisuusympäristön muutoksiin on varauduttava

Mikä on aiheesi lakimiespäivässä ja millaista keskustelua toivot sen herättävän?

Puhun Euroopan turvallisuusympäristön muutoksista ja siitä, miten tapahtunut kehitys tulisi huomioida mm. suomalaisessa lainsäädännössä.

Eräänä työkaluna turvallisuusympäristön muutosten ennakointiin ja operatiivisen toimintakyvyn lisäämiseen pidän Suomessa valmisteilla olevaa tiedustelulainsäädäntöä. 

Suomessa on pohdittu tiedustelulainsäädännön vaikutusta yksityisyydensuojaan ja turvallisuuden merkitystä perusoikeutena sekä sitä, miten mahdollisten uusien toimivaltuuksien käyttöä jatkossa valvotaan. On tärkeää, että sekä oikeudellisesta että parlamentaarisesta valvonnasta säädetään kattavasti. Tämä on sekä parlamentaarisen demokratian että toimivaltuuksia käyttävien viranomaisten uskottavuuden kannalta aivan keskeistä.

Päivän teema on Suomi 100. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee?

Suomi ja suomalaisuus  on keskeinen osa omaa identiteettiäni. Vaikka  EU-virkamiehenä edustan eurooppalaisia arvoja ja unionin intressejä,  en ole missään vaiheessa nähnyt ristiriitaa suomalaisuuden ja eurooppalaisten arvojen välillä; Suomen menestys on Euroopan etu ja Euroopan vakaus on kiistatta suomalaisten intressissä.

Suomalaisuus merkitsee rehellisyyttä ja päättäväisyyttä, kykyä saada valmista pitämättä itsestään sen suurempaa ääntä. Satavuotias Suomi on viimeaikaisista traagisista tapahtumista huolimatta edelleen yksi maailman turvallisimmista ja vakaimmista maista maailmassa lähes millä mittarilla tahansa mitattuna.

Mikä on tärkeintä juuri nyt oikeuselämässä ja yksityiselämässä?

Omassa työssäni seuraan turvallisuuteen, erityisesti terrorismin torjuntaan liittyvän lainsäädännön kehitystä unionitasolla. Vaikka kansallinen turvallisuus kuuluu Lissabonin sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden toimialaan, on myös EU-tasolla pohdittava aktiivisesti miten uusiin uhkakuviin vastataan ja mikä rooli Euroopan unionilla on jatkossa  turvallisuuden saralla.

Jokainen EU-tehtävissä työskentelevä seuraa varmasti myös Brexit-neuvottelujen etenemistä. Näillä neuvotteluilla saattaa olla omakohtaistakin merkitystä, sillä yksi lapsistani opiskelee englantilaisessa yliopistossa ja toivoo voivansa jatkaa työelämässä Englannissa.

Ilkka Salmi esiintyy Lakimiespäivässä 6.10. Tule kuulemaan hänen esityksensä aiheesta ”Varautumisesta turvallisuusympäristön muutoksiin”.

Katso koko Lakimiespäivän ohjelma.