Harjoittelusta kuuluu saada asianmukainen palkka

Opiskelijoiden palkattomat harjoittelut ja opiskelijoiden palkkaus ovat jo kauan olleet puheenaihe, johon Lakimiesliitto ottaa säännöllisesti kantaa. Teema nousi esiin etenkin vuonna 2016, kun Lakimiesliitto teki aiheesta opiskelijajäsenille kyselyn, joka toi esille palkattomia harjoitteluita. Kyselyssä oli myös mahdollisuus nimetä palkatonta työtä teettäviä työnantajia.

Aihe sai mediahuomiotakin, ja tietoisuus aiheesta lisääntyi kertaheitolla.

Palkatonta harjoittelua esiintyy nykyisin aiempaa vähemmän.

Lakimiesliiton tietojen mukaan palkatonta harjoittelua esiintyy nykyisin aiempaa vähemmän. Syy palkattoman harjoittelun teettämiseen on usein siinä, että opiskelijat kaipaavat kipeästi työkokemusta ja työnantajat ovat vastanneet kysyntään palkattomillakin harjoitteluilla.

Haastetta lisää se, ettei työsopimuslaki tunne harjoittelua. Harjoittelu rinnastetaan lähes aina työsuhteeseen.

Liitto jatkaa yhä työtä opiskelijoita eriarvoistavan palkattoman harjoittelun kitkemiseksi.

Liitto jatkaa yhä työtä opiskelijoita eriarvoistavan palkattoman harjoittelun kitkemiseksi. Työnantajan lukuun tehtävästä työstä tulee aina saada palkkaa. Liitto vahvistaa palkkasuosituksensa eri vaiheen opiskelijoille vuosittain, ja palkattoman harjoittelun haitoista viestitään opiskelijoiden suuntaan etenkin sosiaalisessa mediassa.

Lähtöruutu: Palkaton harjoittelu vääristää työmarkkinoita

Lakimiesliitossa on oltu vuosien ajan tietoisia siitä, että opiskelijoiden tekemä palkaton harjoittelu vääristää työmarkkinoita. Liitto on pyrkinyt pitkään kitkemään palkattomat harjoittelut. Myös Akava on antanut ohjeistuksen harjoittelujen vastikkeellisuudesta.

Ruutu 1: Selvitystyö alkaa

Lakimiesliitto teki vuonna 2016 opiskelijajäsenille kyselyn, jossa selvitettiin palkattoman harjoittelun yleisyyttä ja opiskelijoiden suhtautumista palkattomaan harjoitteluun. Kysely lähetettiin kaikille liiton opiskelijajäsenille.

Useat kymmenet vastaajat ilmoittivat, että heille oli tarjottu palkatonta työtä.

Useat kymmenet vastaajat ilmoittivat, että heille oli tarjottu palkatonta työtä. Lisäksi moni kertoi tuntevansa jonkun, jolle palkatonta työtä oli tarjottu. Selvityksessä oli mahdollisuus nimetä työnantajia, jotka teettävät palkatonta työtä opiskelijoilla.

Ruutu 2: Vuoropuhelua yritysten kanssa

Lakimiesliitto oli yhteydessä opiskelijoiden nimeämiin yrityksiin, joiden kerrottiin tarjoavan palkatonta harjoittelua. Yritykset ottivat palautteen pääsääntöisesti hyvin vastaan.

Lisäksi liitto avasi verkkosivuillaan kaavakkeen, jossa palkatonta harjoittelua tarjoavan yrityksen voi ilmoittaa nimettömästi. Lomakkeen avulla voi edelleen ilmiantaa yrityksiä. Liitto on yhteydessä kaikkiin yrityksiin, jotka lomakkeen kautta ilmoitetaan.

Liitto pyrkii luomaan vuoropuhelua yritysten kanssa ja kertoo yrityksille muun muassa palkkasuosituksista.

Ruutu 3: Yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa

Lakimiesliitto tekee yhteistyötä oikeustieteellisten ainejärjestöjen kanssa, sillä niiden kautta opiskelijajäsenet voi saavuttaa helposti ja luontevasti. Vuonna 2018 ainejärjestöt solmivat keskenään sopimuksen, jossa ne sitoutuvat olemaan lainkaan välittämättä palkattomien harjoittelupaikkojen työpaikkailmoituksia.

Ruutu 4: Viestinnällä on tärkeä rooli

Lakimiesliitto teettää vuosittain palkkatutkimuksen, jonka pohjalta liitto antaa palkkasuosituksen myös eri vaiheen opiskelijoille. Palkkasuositukset lasketaan yksityisellä sektorilla työskentelevien vastavalmistuneiden mediaanipalkoista. Suosituksista viestitään opiskelijoille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa: viimeksi aihe nostettiin näkyvästi esille kesällä 2020.

Lakimiesliitto teettää vuosittain palkkatutkimuksen, jonka pohjalta liitto antaa palkkasuosituksen myös eri vaiheen opiskelijoille.

Maali: Palkkaa kaikista harjoittelupaikoista

Lakimiesliiton tavoitteena on, että kaikesta työstä maksettaisiin aina palkkasuositusten mukaista palkkaa. Työ jatkuu, mutta se on jo kantanut hedelmää: vuonna 2016 opiskelijoiden työkyselyyn vastanneista opiskelijoista noin 40 prosenttia olisi voinut kuvitella tekevänsä harjoittelun palkatta, kun vuonna 2020 sama luku oli enää alle 20 prosenttia.

Palkattomia harjoitteluita tarjoavien yritysten määrä on romahtanut.

Myös palkattomia harjoitteluja tarjoavien yritysten määrä on romahtanut. Parin viime vuoden aikana Lakimiesliiton verkkosivujen sekä työ- ja virkasuhdeneuvonnan kautta on ilmiannettu enää muutamia yksittäisiä yrityksiä, jotka tarjoavat palkattomia harjoittelupaikkoja.

Jokainen ilmoitus on tärkeä, jotta liitto voi puuttua mahdollisimman moneen tapaukseen.

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattoreita Noona Hannia ja Anni Marttalaa sekä Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Tommi Rainermaa.