Hanna Räihä-Mäntyharju: Etäyhteydet antavat uusia mahdollisuuksia

Hanna Räihä-Mäntyharju

Räihä-Mäntyharju on toiminut asian­ajajana Kajaanissa, Helsingissä ja seitsemän viime vuoden ajan Tam­pereella. Kaikissa kaupungeissa hän oli aktiivisesti mukana myös ammatti­kunnan luottamustehtävissä. Viime neljä vuotta hän toimi liiton vara­puheenjohtajana.

Kapulanvaihto puheenjohtajan tehtävään tapahtui historiallisissa puitteissa, ensimmäisessä etäyhteyksin toteutetussa Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksessa.

Räihä-Mäntyharju kuuluu niihin, joiden mielestä korona-aika on koulinut meitä hyvällä tavalla etäyhteyksien mahdollisuuksiin.

– Pakko on toisinaan hyvä motivaattori, hän hymyilee.

Pakko on toisinaan hyvä motivaattori.

Etäyhteyksien aiempaa sujuvampi hyödyntäminen antaa hänestä mahdollisuuksia koko asianajotoiminnalle.

– Toivon, että tämä rohkaisee entistä enemmän harkitsemaan yrittämistä myös pienemmillä paikkakunnilla, kun yhteydenpito asiakkaisiin ja tuomioistuimiin helpottuu.

Syksyyn Räihä-Mäntyharju katsoo innostuneena. Luvassa on esimerkiksi liiton strategian välitarkastelu.

Asianajajien tunnettavuuden lisääminen on tärkeää ja on toki osaltaan ikuisuusprojekti.

– Suuren linjat pitävät vuodesta toiseen, mutta aina on viilattavaakin. Panostamme liitossa muun muassa sähköisen asioinnin ja ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämiseen, hän kertoo.

– Asianajajien tunnettavuuden lisääminen on myös tärkeää ja on toki osaltaan ikuisuusprojekti. Keitä me olemme, miten eroamme muista ja millaisia palveluita tarjoamme?